Akademie Colloquium

Cardiomyopathies: bridging the gap between clinic and pre-clinic

Datum:
12 maart 2014  -  14 maart 2014
Locatie:
KNAW, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam
Contact:
Telefoon:
020 551 0747
Voeg toe:

Tijdens dit Akademie Colloquium geven vooraanstaande onderzoekers een overzicht van de recent verworven inzichten op het gebied van genetica, imaging en fysiologie van familiaire hypertrofe cardiomyopathie (HCM).

HCM is een genetische hartspierziekte veroorzaakt door mutaties in genen die coderen voor sarcomeereiwitten en derhalve ook wel omschreven als 'sarcomeerziekte'.

HCM wordt gekenmerkt door asymmetrische hypertrofie van het septum en linker ventrikel en een afname in zowel systolische als diastolische pompfunctie. HCM is een van de belangrijkste doodsoorzaken in jonge mensen en tevens een belangrijke oorzaak van morbiditeit en mortaliteit in ouderen.

Om tot een preventieve therapie te komen is het van groot belang translationeel onderzoek te doen naar de functionele gevolgen van de gemuteerde sarcomeereiwitten.

Tijdens het Akademie Colloquium geven vooraanstaande onderzoekers een overzicht van de recent verworven inzichten op het gebied van genetica, imaging en fysiologie van HCM. Tijdens de master class zal worden gediscussieerd over toekomstig translationeel onderzoek in combinatie met nieuwe innovatieve onderzoeksmethodes voor het vinden van een juiste therapie voor patienten met HCM.

Organisatie

Prof. dr. J. van der Velden (ICIN, VUMC)