Op uitnodiging

Common Ground Meetup

Datum:
4 april 2017 van 12:30 tot 17:30 uur
Locatie:
Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond
Voeg toe:

Wil je in projecten samenwerken met collega’s van andere instituten? Zoek je partners uit creatieve bedrijven? Heb je een projectidee en zoek je naar geld? Wil je weten hoe je je onderzoek meer impact kunt geven? Wil je samenwerken met wetenschappers aan creatieve vertalingen? Kom dan naar de Common Ground Meetup!

Common Ground Meetup - voor samenwerking van KNAW Humanities en Creatieve Industrie

Met het oog op het vinden van een gemeenschappelijk basis voor onderzoekers in het KNAW-humanities cluster en creatieve bedrijven is de recente Kamerbrief: “Wetenschap met impact” interessant. Hierin wordt melding gemaakt dat de KNAW valorisatie als onderdeel van haar strategie maakt om de impact op de samenleving te vergroten. Ook worden er via de overheid middelen vrijgemaakt voor “Industrial doctorates” waarin onderzoekers met (creatieve)bedrijven gaan meelopen.

Om die impact van wetenschappelijk onderzoek te vergroten, wordt steeds meer verwacht dat het onderzoek aansluit bij vragen die leven in de samenleving. Vanuit het ministerie van OCW heeft dit onder andere geleid tot het samenstellen van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Vanuit meer dan 12.000 vragen uit de brede samenleving zijn een aantal onderwerpen naar voren gekomen die middels onderzoek aangepakt zouden kunnen worden. De meeste van die 25 voorbeeld routes vereisen een multi-disciplinaire aanpak door heterogene teams. Op het gebied van de geesteswetenschappen zijn relevant o.a. de routes Veerkrachtige en zinvolle samenleving, Levend Verleden, Kunst en Innovatie en Big Data terwijl ook andere routes voldoende aanknopingspunten bieden voor geesteswetenschappelijk inter- of transdisciplinair onderzoek.

Maar hoe zorgen we dat we over de instituutsgrenzen heen kijken? Hoe vinden creatieve bedrijven en onderzoekers elkaar? Hoe leren ze elkaars taal te verstaan? En volgens welke voorwaarden zijn (kleine) bedrijven bereid om bij te dragen aan wetenschappelijke projecten? Wat levert het hen dan aan nieuwe ideeën en inzichten op zodat ze kunnen innoveren? En welke kennis is daarvoor nodig?

Daarnaast zou het creëren van structurele fysieke ontmoetingsplekken voor ondernemers en (intermediairs voor) onderzoekers aan universiteiten en het HBO een positieve instelling bevorderen om kansen te zien en te pakken.

In de geplande Common Ground Meetup wordt geprobeerd om via crossovers tussen de instituten en samen met de creatieve industrie project ideeën verder te ontwikkelen om ze de komende jaren samen te realiseren.

Deze eerste bijeenkomst wordt georganiseerd rond de Wetenschapsagenda route Levend Verleden. Deze route wordt getrokken door de KNAW/MI (Patricia Alkhoven).

De reden hiervoor is dat de NWA als Common Ground de mogelijkheid biedt om alvast voor te sorteren op onderzoeks-calls die gaan volgen op NWO-programma’s waar middelen aan verbonden gaan worden. Daarnaast maakt het de instituten zelf ook sterker met verhoogde kansen op daadwerkelijke inbedding in de maatschappij wanneer ze meer door onderzoek verbonden zijn.

In de komende periode is het de bedoeling dat er bijeenkomsten volgen die de andere relevante NWA routes voor Humanities exploreren: Veerkrachtige en zinvolle samenleving, Big Data en Kunst en Innovatie in de 21ste eeuw.

Het programma van 4 april biedt ter stimulering bevlogen vergezichten en Inspirerende voorbeelden aan naast aantrekkelijke pitches van bedrijven, dit alles tegen het decor van de financiële en programmatische mogelijkheden van onder andere NWO en de NWA.

Na deze inspirerende rondgang neemt iedereen plaats aan projecttafels georganiseerd en ingeleid door onderzoekers met een project of onderzoek in wording rond een van de thema’s van de NWA route Levend Verleden. Samen met partners uit andere instituten en creatieve partners wordt een plan of project verder uitgebouwd. De resultaten van elke tafel worden verzameld en gedeeld in het plenaire afsluitende deel van het programma.

Deze uitnodiging is voor onderzoekers en ontwikkelaars van KNAW Geestes- en Sociale Wetenschapsinstituten en voor creatieve bedrijven.

(Concept) programma 4 april

12.30 - 13.00 uur Registratie / inloop met koffie
13.00 - 13.15 uur Inleiding Het ‘speelveld’: Nationale Wetenschapsagenda, clustering, samenwerking industrie, NWO
13.15 - 13.45 uur Bevlogen vergezicht Caroline Nevejan - Chief Science Officer, Gemeente Amsterdam
13.45 - 14.15 uur Inspirerende voorbeelden
14.15 - 14.40 uur Koffie/thee halen en naar tafels gaan
14.40 - 16.15 uur Projecttafels – werken aan Common-ground-projecten – onder leiding van inleider.
16.15 - 16.45 uur Terugkoppeling projecttafels, vervolgstappen na deze dag.
16.45 uur Borrel

Organisatie

Deze dag wordt georganiseerd door KNAW Humanities Cluster in samenwerking met het KNAW Knowledge Transfer Office en Carla Hoekendijk, expert in creatieve industrie.

Voor verdere vragen en informatie kan je mailen naar: