Conferentie American Responses to the Holocaust

Datum:
15 juni 2011  -  17 juni 2011
Locatie:
Roosevelt Study Center Middelburg, Universiteit van Antwerpen
Telefoon:
0118 63 1590
Voeg toe:

Internationaal congres rond de vraag hoe de systematische vernietiging van de Joden in de Tweede Wereldoorlog heeft doorgewerkt in de Amerikaanse sociale, politieke en culturele discussies en of dat anders was dan in Europa.

Obama in Buchenwald
Tot nu toe is de Holocaust vooral het terrein geweest van Joodse studies en holocauststudies. Deze invalshoeken wil de organisatie zeker benutten en verbreden door het uitgangspunt in de Amerikanistiek te nemen.

De kernvraag van het congres is hoe de reactie van Amerikaanse actoren (zoals de Joodse gemeenschap, mensenrechtenactivisten, diplomaten, beleidsmakers van Buitenlandse Zaken, intellectuelen) op de Holocaust  zich verhield tot de Europese. Hoe gingen Amerikanen met een Joodse achtergrond bijvoorbeeld om met Duitsland in de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog? Wat was de impact van deze interactie op de Amerikaanse cultuur en politiek tijdens het tijdperk van de Koude Oorlog? Wat was de rol van de Joodse gemeenschap in de Amerikaanse en Europese collectieve herinnering aan de Holocaust in de periode 1960-1990? Hoe wordt vandaag de dag aan de Holocaust plaats geboden in het onderwijs in de Verenigde Staten en Europa?

Organisatie

RSC-KNAW