Contrarevolutie en de transnationale wording van het moderne conservatisme (van de 17e eeuw tot WOI)

Datum:
14 juni 2018  -  15 juni 2018
Locatie:
Conferentiecentrum Soeterbeeck, Elleboogstraat 2, 5352 LP Deursen-Dennenburg
Voeg toe:

De geschiedenis van het conservatisme wordt doorgaans vanuit een nationaal kader bestudeerd en gezien als een (lokale of nationale) reactie op kosmopolitische progressieve bewegingen. In deze conferentie wordt de wording van het conservatisme (personen, ideeën, instituties en netwerken) en het daarmee verbonden concept van de contrarevolutie vanuit een transnationaal en zelf globaal perspectief onderzocht.

Het conservatisme en contrarevolutie staat tegenwoordig weer volop in de aandacht. Sprekers uit heel Europa, maar ook uit Zuid-Amerika, Quebec, China en Turkije, onderzoeken de wortels van het moderne conservatisme (in de periode tot en met de Eerste Wereldoorlog) vanuit transnationaal perspectief.

Verschillende thema’s zoals het gebruik van begrippen en de relatie tussen Verlichting en conservatisme worden besproken. Panels gaan over kosmopolitische netwerken en conservatieve sociabiliteit, de rol van complotten in het conservatieve denken en de betekenis van voorzienigheid en religie. Een laatste onderwerp is het conservatieve radicalisme. 

De voertaal van deze bijeenkomst is Engels.

Meer informatie

Meer informatie over deze bijeenkomst vindt u op de website van deze conferentie.

Congressubsidiefonds

Deze bijeenkomst wordt onder meer gefinancierd door het Congressubsidiefonds van de KNAW.