Dag van de Friese Taalkunde

Datum:
27 oktober 2017 van 10:30 tot 16:30 uur
Locatie:
Fryske Akademy (zaal Sânwâlden), Doelestraat 8, 8911 DX Leeuwarden
Voeg toe:

Het Taalkundich Wurkferbân van de Fryske Akademy (een instituut van de KNAW) organiseert in 2017 de achtste Dag van de Friese taalkunde. De dag is bedoeld voor iedereen die zich direct of indirect bezig houdt met de taalkunde van het Fries: grammatica, fonetiek/fonologie, naamkunde, lexicologie, sociolinguïstiek, historische taalkunde.

In de lezing wordt over wetenschappelijk onderzoek gerapporteerd, maar presentaties van onderzoeksplannen, van speculaties of van taaldatabanken zijn ook welkom. Lezingen kunnen gehouden worden in alle talen die tot de West-Germaanse taalfamilie behoren.

Meer informatie

Meer informatie over deze dag en de oproep voor lezingen treft u op de website van de Fryske Akademy.