De groene consument op weg naar duurzame zuivel

Datum:
21 november 2018 van 19:45 tot 21:30 uur
Locatie:
Marne College, Schoolstraat 1, 8701 DX Bolsward
Voeg toe:

Symposium en discussieavond van de Fryske Akademy en haar Landbouwkundig Werkverband over hoe consumenten (nog meer) een bijdrage kunnen leveren aan duurzame zuivel.

Meer informatie en aanmelden

Meer informatie over dit symposium en het programma leest u op de website van de Fryske Akademy. Daar treft u ook de aanmeldlink aan.

De Fryske Akademy

De Fryske Akademy is een onderzoeksinstituut van de KNAW dat zich toelegt op het verrichten van hoogwaardig en vernieuwend onderzoek op het gebied van de Friese taal, cultuur, geschiedenis en samenleving. De Fryske Akademy levert vernieuwende wetenschappelijke prestaties, verricht beleidsondersteunend onderzoek en ontwikkelt digitale onderzoeksinstrumenten en –collecties. Hiermee brengt zij de Friese casus over het regionale, landelijke en internationale voetlicht.

De Fryske Akademy is gevestigd in Leeuwarden (Doelestraat 8, 8911 DX Leeuwarden).