Programma en abstracts lezingen

De logica van AI

Artificiële intelligentie moet ons leven verrijken, maar er niet mee aan de haal gaan. Het moet zich houden aan door mensen gehanteerde logica en principes voor rationaliteit, moraliteit en consistentie. Kortom, wij willen machinaal handelen kunnen begrijpen en sturen. Mens en machine moeten elkaar in voldoende mate verstaan om op de gewenste manier met elkaar om te gaan. 

Vier sprekers leggen in dit webinar op 22 april 2021 uit welke rol logica, in combinatie met probabilistisch denken, speelt in het onderzoek naar de vervulling van deze wensen. 

Programma

19.00 uur

Albert Visser, hoogleraar emeritus logica, taalfilosofie en kentheorie, Universiteit Utrecht - Welkom en inleiding 

19.05 uur

Catholijn Jonker, hoogleraar interactieve intelligentie, Technische Universiteit Delft - Machine op de divan van de logica

We zoeken naar vormen van kunstmatige intelligentie die ons leven verrijken, maar niet met ons leven aan de haal gaan. Daarom moeten we begrijpen wat er in kunstmatige breinen omgaat. Vormen van machine learning kunnen gebruikt worden om bij benadering de kennis in termen van logische regels weer te geven die in andere vormen van machine learning is opgedaan. 

19.20 uur

Jan Broersen, hoogleraar logica in artificiële intelligentie, Universiteit Utrecht - Wees logisch, alsjeblieft!

Moderne AI-systemen, die hun capaciteiten ontlenen aan veel rekenkracht, data en relatief eenvoudige algoritmen, functioneren niet altijd zoals we zouden willen. Van AI moeten we kunnen verwachten dat het zich houdt aan algemene door mensen gehanteerde principes op het gebied van rationaliteit, consistentie en moraliteit. Deze eigenschappen kunnen we alleen afdwingen van AI door ze expliciet op te leggen in de vorm van logische principes.

19.35 uur

Rineke Verbrugge, hoogleraar logica en cognitie, Rijksuniversiteit Groningen - Mens en Machine on speaking terms

Goede AI zou niet de mens moeten vervangen, maar juist samenwerken met de mens, waarbij de sterke kanten van beiden tot hun recht kunnen komen. Voor een dergelijke samenwerking is ‘theory of mind’ nodig: wat denkt de ander? En wat denkt de ander dat ik denk? In de logica wordt zulke intelligente interactie gemodelleerd met logica’s van kennis. Maar hoe realistisch zijn die logica’s als de gesprekspartners een mens en een machine zijn?

19.50 uur

Bart Jacobs, hoogleraar Security, privacy and identity, Radboud Universiteit - De logica van het leren

Probabilistische technieken spelen een grote rol in de AI. Logisch redeneren is al moeilijk voor mensen, maar redeneren met waarschijnlijkheden helemaal. Toch lijkt ons brein bij het leren van probabilistische methoden gebruik te maken. Maar met welke 'logica'? Welke regels gebruikt ons brein? Dat is vooralsnog onduidelijk.

20.05 uur Discussie met panel en publiek onder leiding van Albert Visser
20.30 uur  Einde webinar