De toekomst van evidence-based medicine

Datum:
5 juni 2018 van 13:30 tot 17:15 uur
Locatie:
Openbare Bibliotheek van Amsterdam, Theaterzaal OBA, zevende etage, Oosterdokskade 143, 1011 DL Amsterdam
Contact:
Telefoon:
020 551 859
Voeg toe:

De principes van evidence-based medicine (EBM) hebben in Nederland breed ingang gevonden. Er is echter ook discussie over de grenzen van wetenschappelijk bewijsvoering in de gezondheidszorg, en over de toepassing van EBM in afgeleide producten als richtlijnen, kwaliteitsindicatoren en zorgcontracten.

Deze discussie is recent scherp aangezet door de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS). De KNAW en de RVS willen met dit symposium bijdragen aan verduidelijking en zo mogelijk overbrugging van de verschillende posities die in dit debat worden ingenomen.

Sprekers

  • Jan Kremer, raadslid Raad voor Volksgezondheid en Samenleving – Een toelichting op het RVS-advies, aan de hand van enkele concrete voorbeelden
  • Arno Hoes, hoogleraar klinische epidemiologie en huisartsgeneeskunde, Julius Center Research Program Cardiovascular Epidemiology UMC Utrecht – De bezwaren tegen het RVS-advies vanuit EBM-kringen
  • Roland Bal, hoogleraar Health Care Governance, Erasmus Universiteit Rotterdam – EBM en het RVS-advies in wetenschapssociologisch perspectief
  • Ronnie van Diemen-Steenvoorde, inspecteur-generaal voor de Gezondheidszorg en Jeugd i.o. – De ervaringen met gebruik van EBM in het toezicht
  • Huub Dijstelbloem, hoogleraar filosofie van wetenschap en politiek, Universiteit van Amsterdam – EBM en het RVS-advies in wetenschapsfilosofisch perspectief
  • Jeroen Geurts, hoogleraar translationele neurowetenschappen, VUmc en voorzitter ZonMw – De plaats van EBM in de onderzoeksprogrammering van ZonMw
  • Paneldiscussie naar aanleiding van de inleidingen en de casussen onder leiding van Johan Mackenbach, hoogleraar maatschappelijke gezondheidszorg, Erasmus MC en Pauline Meurs, voorzitter Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving
  • Reflectie door André Knottnerus, hoogleraar huisartsgeneeskunde, Universiteit Maastricht – De toekomst van evidence-based medicine