Minisymposium Burgerschap 3.0

De ‘zelfredzame burger’ in de ‘doe-democratie’

Datum:
25 september 2013 van 19:00 tot 21:00 uur
Locatie:
De Balie, Kleine-Gartmanplantsoen 10, 1017 RR Amsterdam
Contact:
Telefoon:
020 551 0747
Voeg toe:

Tijdens deze avond, georganiseerd door de KNAW en het kenniscentrum Institutions van de Universiteit Utrecht, geven hoogleraren Evelien Tonkens, Beatrice de Graaf, José Kerstholt en Europarlementariër Sophie in ’t Veld elk een korte lezing over het nieuwe burgerschap. Er zal ruim gelegenheid zijn voor discussie.

Foto: Michiel Wijnbergh

Het kabinet heeft begin juli een agenda gelanceerd voor de ‘doe-democratie’, waarin het initiatief voor de behartiging van collectieve belangen bij de Nederlandse burger ligt en de overheid slechts ondersteunt.

Dit past in een tijd waarin de maatschappelijke rol van de actieve, zelfredzame burger in al zijn verschillende hoedanigheden (buurtbewoner, consument, werknemer, lid van een belangenorganisatie, enz.) steeds belangrijker wordt. Burgers zelf zien de mogelijkheden tot het realiseren van hun maatschappelijke potentieel echter veelal beperkt door het ontbreken van de noodzakelijke randvoorwaarden, zoals kennis, transparantie, legitimatie, maatschappelijke zeggingskracht en participatiemogelijkheden.

Pogingen van overheidswege om het nieuwe burgerschap te faciliteren (denk aan de marktwerking in de zorg, de opvangsubsidie voor kinderopvang door grootouders, een andere benadering van ‘bijstandstrekkers’ en ‘aandachtswijken’) blijken vaak te stranden. Tegelijkertijd komt het voor dat overheidsbeleid de rol van de burger eerder beperkt dan verruimt (bijv. bij bezwaarprocedures). Dit leidt tot wisselende signalen, onduidelijkheid en gebrek aan vertrouwen bij de burger, wat de verwezenlijking van de doe-democratie niet ten goede komt. Naar aanleiding van deze ontwikkelingen organiseert de KNAW, in samenwerking met het kenniscentrum Institutions van de Universiteit Utrecht, een minisymposium over Burgerschap 3.0.

Tijdens dit minisymposium zullen Nederlandse topwetenschappers en ervaringsdeskundigen aan de hand van actuele ontwikkelingen hun ideeën over de rol van de burger in de huidige Nederlandse samenleving delen met een breder publiek. Wie is de actieve burger en in welke hoedanigheden treedt hij of zij op? Onder welke omstandigheden komen burgers tot samenwerkingsverbanden ten behoeve van de behartiging van collectieve of publieke belangen? En op welke wijze kan de overheid de burger stimuleren om een actieve maatschappelijke rol te vervullen en zelf verantwoordelijkheid te nemen voor zowel zijn eigen belangen als die van anderen? Er zal ruim gelegenheid zijn voor discussie.

Programma

 

19.00 uur

Opening door avondvoorzitter Ivo Giesen (Universiteit Utrecht)

 

Evelien Tonkens (Universiteit van Amsterdam), Hoe democratisch is de doe-democratie?

Beatrice de Graaf (Universiteit Leiden), De rol van de zelfredzame burger in het Nederlandse veiligheidsbeleid

 

José Kerstholt (Universiteit Twente), Een veerkrachtige samenleving: de rol van actieve burgers

 

Sophie in ’t Veld (D66-Europarlementariër), Van Europa van diplomaten naar Europa van burgers

21.00 uur

Borrel