Disclaimer bij bijeenkomsten

De KNAW en eventuele mede-organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de voordrachten waarvoor zij een podium bieden. Meningen, standpunten en uitspraken van de sprekers worden gedaan op persoonlijke titel en worden niet noodzakelijkerwijs onderschreven door de organiserende instellingen. 

De organiserende instellingen bieden een platform om discussie mogelijk te maken omtrent het onderwerp, maar zijn niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de door de sprekers gedane beweringen en de eventuele gevolgen daarvan. 

Wat betreft het citeren van de sprekers geldt volgens de Nederlandse wetgeving dat het aantal en de omvang van de geciteerde gedeelten door het te bereiken doel moeten worden gerechtvaardigd. Op het moment dat deze grenzen worden overschreden, zal sprake zijn van een inbreuk op het auteursrecht van de spreker. Meer dan enkele citaten mogen door de aanwezigen dan ook niet worden geopenbaard of verveelvoudigd als daarvoor geen toestemming is gegeven door de sprekers.