Klankbordbijeenkomst

Ethische en juridische aspecten van informaticaonderzoek

Datum:
15 juni 2015 van 14:00 tot 17:30 uur
Locatie:
KNAW, Het Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam
Contact:
Telefoon:
020 551 0734
Voeg toe:

Het opzetten en uitvoeren van informaticaonderzoek stuit steeds vaker op tal van ethische en juridische dilemma’s. Hoe zit het bijvoorbeeld met privacybescherming en (grenzen aan) gebruik van gegevens? En mag je inbreken in computersystemen van anderen om te leren over de beveiliging van netwerken? Wat wel of niet toelaatbaar is, en onder welke voorwaarden, is lang niet altijd duidelijk.

De KNAW heeft daarom een commissie Ethische en juridische aspecten van informaticaonderzoek ingesteld, met de vraag een helder beoordelingskader op te stellen voor dit type onderzoek. Het advies van de commissie dat dit najaar verschijnt, bevat naast een aanzet voor een beoordelingskader, ook een voorstel om te komen tot lokale ethische beoordelingscommissies.

Om de reacties te peilen van wetenschappers, beleidsmedewerkers en overige betrokkenen op de contouren van haar advies, organiseert de commissie op 15 juni een klankbordbijeenkomst met het veld. Voorafgaand aan de discussie zullen onder meer voorbeelden van dilemma’s aan bod komen en de lessen die te trekken zijn uit medisch-ethische toetsing. De commissie stelt uw deelname zeer op prijs!