Fuelling the future: katalysator van een mooie toekomst

Datum:
14 december 2017 van 14:30 tot 19:00 uur
Locatie:
Academiegebouw Universiteit Utrecht, Domplein 29, 3512 JE Utrecht
Telefoon:
020 551 0767
Voeg toe:

Wat kunnen we leren van het gebruik van fossiele brandstoffen als we over willen gaan naar een samenleving waarin de meeste energie afkomstig is van de zon, wind en biomassa? En hoe is katalyse daarbij van belang?

In de afgelopen twee eeuwen hebben we flink gebruikgemaakt van fossiele grondstoffen om onze industrie en samenleving – vaak letterlijk – vooruit te helpen. Katalyse speelt hier een cruciale rol in, niet in de laatste plaats omdat het ons milieu schoner heeft gemaakt. Maar ‘schoner’ is niet meer genoeg: om de energie- en milieuvraagstukken van de toekomst het hoofd te kunnen bieden, moeten we de overgang maken naar een zo duurzaam mogelijk systeem. 

Sprekers:

  • Ib Chorkendorff, directeur van het Villum Center for the Science of Sustainable Fuels and Chemicals (V-SUSTAIN) en hoogleraar aan de Technical University of Denmark – Het onderzoek van Chorkendorff kent één grote gemene deler: het ontwikkelen van nieuwe materialen die in de toekomst gebruikt kunnen worden voor het omzetten en opslaan van duurzame energie in brandstoffen.
  • Marjan van Loon, president-directeur van Shell – Van Loon kent de chemische industrie als geen ander van binnenuit, en zal zich in haar lezing richten op de duurzaamheidsambitie van het bedrijfsleven en de bijdrage die het aan dit vraagstuk kan leveren.
  • Regina Palkovits, hoogleraar heterogene katalyse en technische chemie, RWTH Aachen University – Palkovits en haar groep onderzoeken hoe je nieuwe katalysatoren maakt die je in kunt zetten om biomassa om te zetten in brandstoffen en chemische bouwstenen van onder andere plastics. In haar lezing legt ze uit wat haar biomassa-onderzoek precies inhoudt en wat de rol van katalyse hierin is.
  • Peter Paul Verbeek, hoogleraar filosofie van mens en techniek, Universiteit Twente – Verbeek kijkt op een heel andere manier naar techniek en design dan de meeste mensen: hij onderzoekt in hoeverre mens en technologie verweven zijn en wat dat betekent voor ons doen en laten. In zijn lezing vertelt Peter Paul Verbeek over de verbinding tussen technologie, samenleving en ethiek.
  • Scheikundige Bert Weckhuysen, hoogleraar anorganische chemie en katalyse aan de Universiteit Utrecht, en wetenschappelijk directeur van MCEC, is de moderator van het symposium.