KNAW-minisymposium

Het leven in de zee van de toekomst: De oorzaken en gevolgen van verzuring en opwarming van de oceanen

Datum:
21 oktober 2014 van 18:00 tot 20:00 uur
Locatie:
KNAW, Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam
Telefoon:
020 551 0710
Voeg toe:

De oceanen verzuren en worden steeds warmer. Wat zijn de effecten van die verzuring en opwarming van de oceanen op het leven in de zee? Met welke gevolgen krijgen we in de toekomst (nog meer) te maken? De sprekers op dit KNAW-minisymposium belichten deze problematiek vanuit hun eigen vakgebied. Aan bod komen inzichten vanuit de fysica, de chemie, de biologie en de geologie.

Sangelaki tbv Minisymposium Het leven in de zee van de toekomst

Door verbranding van fossiele brandstoffen heeft de mens veel extra kooldioxide (CO₂) in de lucht gebracht. Daarvan blijft ongeveer de helft in de atmosfeer, waardoor de aarde opwarmt. Oceanen nemen het leeuwendeel van die extra warmte op met stijging van de watertemperatuur tot gevolg.

Oceanen nemen daarnaast ook de andere helft van de uitstoot van CO₂ in zich op, waardoor de chemische samenstelling van zeewater verandert. Dit zal in de nabije toekomst ingrijpende gevolgen hebben voor het leven in zee. De groei van algen – de basis van de voedselketen – zal veranderen, en de vorming van kalkschelpen en koralen kan zelfs geheel verdwijnen. Gegevens uit ons geologisch verleden kunnen mogelijk model staan voor wat onze Planet Ocean in de nabije toekomst te wachten staat.

Met:

Jaap Sinninghe Damsté, Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee – Opening

Henk Dijkstra, Universiteit Utrecht – Recente variaties in de temperatuur van het oceaanwater

icon_downl_generiek.gifPresentatie Henk Dijkstra

Hein de Baar, Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee – Opname van CO₂ in zee en de veranderingen van de chemie van zeewater

icon_downl_generiek.gifPresentatie Hein de Baar

Jack Middelburg, Universiteit Utrecht – Effecten van toenemende warmte en CO₂ op het leven in zee

icon_downl_generiek.gifPresentatie Jack Middelburg

Appy Sluijs, Universiteit Utrecht – Broeikasklimaten van het verre verleden als voorspelling voor de toekomst

icon_downl_generiek.gifPresentatie Appy Sluijs