Immersed Boundary Methods: current status and future research directions

Datum:
15 juni 2009  -  17 juni 2009
Locatie:
KNAWKloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam
Voeg toe:

De Immersed Boundary Method (IBM) is een efficiënte rekenmethode voor het simuleren van stromingen van vloeistoffen/gassen door complexe geometriën.

Pionier op het gebied van IBMs is Peskin (1972) die deze methode voor het eerst toepaste in simulaties van bloedstroming rond hartkleppen. Sindsdien zijn vele varianten ontwikkeld en toegepast op vele soorten van stromingen. De IBM staat momenteel sterk in de wetenschappelijke belangstelling en het gebruik ervan heeft de laatste jaren een hoge vlucht genomen.

Met dit colloquium wordt beoogd om experts op het gebied van ontwikkeling en toepassing van IBMs bij elkaar te brengen om een overzicht te krijgen van de huidige stand van het onderzoek aan IBMs.

Gastsprekers zijn G. Iaccarino (Stanford University, VS), A. Prosperetti (Johns Hopkins University, VS) en R. Verzicco (Università di Roma 'Tor Vergata', Italië). Het colloquium wordt georganiseerd door M.J.B.M. Pourquie, W.-P. Breugem en B.J. Boersma van de TUDelft, S. Turek van de Technische Universität Dortmund (Duitsland) en M. Wagenaar van de KNAW.

http://www.ahd.tudelft.nl/academy