International Wader Study Group Congress 2018

Datum:
28 september 2018  -  2 oktober 2018
Locatie:
Workum
Contact:
Telefoon:
06 1666 3558
Voeg toe:

Al meer dan 40 jaar organiseert de International Wader Study Group (IWSG) een jaarlijks congres dat zich focust op wetenschappelijk onderzoek aan  steltlopers. Aangezien de meeste steltlopers trekvogels zijn is dit een internationale aangelegenheid; met onderzoekers vanuit de hele wereld (alle continenten behalve Antarctica). Het doel van dit congres is kennis te delen en samenwerkingen te vormen.

Het congres begint op vrijdag met een workshop over de ecologie van vijf weidevogels en de toekomst daarvan in Nederland.

Op zaterdag en zondag worden er drie plenaire lezingen gegeven door specialisten, daarnaast zijn er 44 lezingen in twee parallelle sessies en worden er 29 posters gepresenteerd over de volgende thema’s: broedbiologie, trekecologie, stopoverecologie, foerageerecologie, bescherming, demografie, fysiologie, genetica, Alaska en Oost-Asie-Australasia trekroutestudies.

Op maandag zijn er verschillende excursies. Er zijn twee culturele avondprogramma’s in het kader van Culturele Hoofdstad Leeuwarden 2018.

Meer informatie

Voor meer informatie over het congres kunt terecht op de website waderstudygroup.org.

Congressubsidiefonds

Deze bijeenkomst wordt onder meer gefinancierd door het Congressubsidiefonds van de KNAW.