IWA Biofilms: Granular Sludge Conference 2018

Datum:
18 maart 2018  -  21 maart 2018
Locatie:
Theater de Veste, Asvest 1, 2611 PK Delft
Contact:
Telefoon:
015 278 1169
Voeg toe:

Het IWA Biofilms: Granular Sludge Conference 2018 slaat een brug tussen wetenschap en toepassing op het gebied van korrelslib technologie voor waterzuivering en de terugwinning van grondstoffen. Zowel anaëroob, anoxisch als aëroob korrelslib zullen aan bod komen.

Korrelslib heeft gedurende de laatste decennia vele onderzoekers en ingenieurs gefascineerd. Door het gebruik van deze bacteriekorrels, kan het gezuiverde water efficiënt van de biomassa gescheiden worden en kunnen hoge slibconcentraties toegepast worden in de installaties. Dit leidt tot een compact ontwerp, betere effluent-kwaliteit en mogelijkheid tot terugwinning van waardevolle grondstoffen. 

Het Granular Sludge Conference richt zich op een actief debat tussen de verschillende disciplines die nodig zijn om deze kleine microbiologische ecosystemen te doorgronden, onder meer: ingenieurs, biotechnologen, microbiologen, chemici, natuurkundigen, wiskundigen, modelleurs en innovatie technologen. Alle pioniers, het aanstormend talent, en de leiders op het gebied van de korrelslib technologie zijn welkom om de huidige stand van zaken kritisch onder de loep te nemen, de nieuwste installaties te bezoeken en te anticiperen op toekomstige doorbraken en ontwikkelingen.

De voertaal van deze bijeenkomst is Engels.

Programma en aanmelden

Meer informatie over het programma en aanmelden vindt u op de website van het Granular Sludge Conference 2018.

Congressubsidiefonds

Deze bijeenkomst wordt onder meer gefinancierd door het Congressubsidiefonds van de KNAW.