Judicial review in the administrative state

Datum:
18 januari 2018  -  19 januari 2018
Locatie:
Tilburg University, Faculty Club, Warandelaan 3, 5037 AB Tilburg
Telefoon:
070 426 4298
Voeg toe:

Dit congres beoogt een brug te slaan tussen de wetenschappelijke bestudering van veranderingen in het constitutionele design van het bestuursrecht en de praktijk van de rechterlijke toetsing van discretionaire bestuursbevoegdheden. 

Het congres heeft tot doel het denken over de rol van de rechter in de democratische rechtsstaat verder te brengen, maar tevens handreikingen te doen aan de rechtsprekende macht over de indringendheid van de rechterlijke toetsing van bestuursbesluiten. 

Het congres gaat in op de vraag welke gevolgen de veranderingen in het constitutionele design van het bestuursrecht in Nederland en daarbuiten moet hebben voor de rechterlijke toetsing van het overheidsoptreden. De ontwikkeling van de ‘administrative state’ heeft een vierde macht doen ontstaan van onafhankelijke autoriteiten (ACM) en bureaucratieën die onder indirecte politieke verantwoordelijkheid werken zoals de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Rechterlijke toetsing kan in dit model niet meer worden gedacht vanuit de klassieke aan de trias politica ontleende dogma’s van politieke controle en verantwoordelijkheid van het openbaar bestuur. Vanuit rechtsvergelijkend perspectief wordt bezien in hoeverre het patroon van rechterlijke toetsing van bestuursoptreden herijking behoeft.

Als sprekers zullen optreden zowel spreker uit binnen als buitenland, uit de academie als ook uit de rechtspraak.  

De voertaal van deze bijeenkomst is Engels.

Programma en aanmelden

Meer informatie over het programma en aanmelden vindt u op de website van Tilburg University.

Congressubsidiefonds

Deze bijeenkomst wordt onder meer gefinancierd door het Congressubsidiefonds van de KNAW.