41e Erasmus Birthday Lecture door Katrin Ettenhuber

Lecture: Erasmus among the Dialecticians: Copia and its Discontents

Datum:
14 april 2022 van 16:00 tot 17:30 uur
Locatie:
Het Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam
Contact:
Voeg toe:

In de Erasmus Birthday Lecture gaat Katrin Ettenhuber in op Erasmus' houding ten opzichte van de redeneerkunst, vanaf De Lof der Zotheid en De Copia tot zijn laatste werk, Ecclesiastes.

Erasmusportret-EBL.jpgHet is een bekend feit dat Erasmus in zijn vroege geschriften tamelijk vijandig stond jegens de dialectiek. In de Erasmus Birthday Lecture gaat Katrin Ettenhuber in op Erasmus' houding ten opzichte van de redeneerkunst, vanaf De Lof der Zotheid en De Copia tot zijn laatste werk, Ecclesiastes. In Erasmus' verhandeling over de prediking ontwikkelt hij door de instrumenten retorica en dialectiek te combineren een nieuwe benadering van het wijdlopige spreken en schrijven, in dialoog met de leerboeken over de kunst van het discours die waren verschenen in de 25 jaar na de publicatie van De Lof der Zotheid.

Katrin Ettenhuber is Fellow and Director of Studies in English aan het Pembroke College, Cambridge (VK). Zij houdt zich bezig met de verbanden tussen literatuur en religie in de vroegmoderne tijd, en met de geschiedenis van de logica en de retorica. Ze heeft onlangs een boekproject afgerond: The Logical Renaissance: Literature, Argument and Cognition, 1479-1630. Een aantal van haar andere belangrijke publicaties zijn: Donne's Augustine: Renaissance Cultures of Interpretation (2011), vol. 5 van The Oxford Edition of the Sermons of John Donne (2015), en Renaissance Figures of Speech (2008), co-redactie samen met Gavin Alexander en Sylvia Adamson.