KennisCafé: Fair kiezen. Heeft democratie toekomst?

Datum:
13 maart 2017 van 20:00 tot 22:00 uur
Locatie:
De Balie, Kleine Gartmanplantsoen 10, 1017 RR Amsterdam
Voeg toe:

Moderator Martijn van Calmthout sprak in KennisCafé met wetenschappers over de toekomst van de democratie.

KennisCafé: Fair kiezen - Heeft democratie toekomst? van De Balie op Vimeo.

Democratie

In een democratie gaat het om wat de meerderheid van het volk wil. De meerderheid beslist en de minderheid heeft zich daar maar naar te voegen. Dat lijkt een breed gedragen idee te zijn. Maar is de opdracht van de democratie niet juist ruimte maken voor en beschermen van de minderheid, zodat iedereen in een samenleving tot zijn recht kan komen?

Democratie is ook een kwetsbare staatsvorm, doordat het ruimte geeft aan alle geluiden uit de samenleving. Ook aan ondemocratische. Een democratisch gekozen leider kan het ene na het andere verbod uitvaardigen en daarmee effectief de democratie om zeep helpen.

Kiezen

Is onze huidige manier van kiezen wel de best denkbare? Kun je uit dat ene rode hokje wel afleiden wat de meerderheid een acceptabele leider vindt? Wat doen we met de schaduwkanten van de democratie? En als we na lang wikken en wegen erop uit komen dat de democratie verre van ideaal is, maar toch de beste vorm, hoe maken we ‘m dan beter en robuuster?

Sprekers

  • Alexander Rinnooy Kan, hoogleraar economie en bedrijfskunde, Universiteit van Amsterdam
  • Rens Vliegenthart, hoogleraar maatschappij- en gedragswetenschappen, Universiteit van Amsterdam
  • Kees Aarts, hoogleraar politieke instituties en gedrag, Rijksuniversiteit Groningen
  • Aysem Mert, duurzaamheidsbeleid, Vrije Universiteit Amsterdam