Veldraadplegingsbijeenkomst

KNAW-advies impact in kaart

Datum:
27 februari 2018 van 15:00 tot 18:00 uur
Locatie:
In de Driehoek, Willemsplantsoen 1c, 3511 LA Utrecht
Contact:
Telefoon:
020 551 0859
Voeg toe:

De KNAW maakt op verzoek van de minister van OCW een advies over hoe de maatschappelijke en economische impact van onderzoek het beste in kaart kan worden gebracht. De commissie 'Impact in kaart' wil graag in een vroeg stadium in gesprek met iedereen die betrokken is bij het thema (maatschappelijke) impact van wetenschappelijk onderzoek. 

Tijdens deze bijeenkomst zal commissievoorzitter Richard van de Sanden de eerste bevindingen en contouren van het advies presenteren. U bent van harte welkom om daarover met ons van gedachten te wisselen.  

Commissie Impact in Kaart

Het verzoek om dit advies komt voort uit de Wetenschapsvisie 2025 waarin het toenmalige kabinet de ambitie heeft geuit om de Nederlandse wetenschap beter te verbinden met de maatschappij en het bedrijfsleven en te zorgen voor maximale impact. Voor de uitwerking van dit advies heeft de KNAW – in samenspraak met VSNU, NWO, Vereniging Hogescholen en TO2 –  de commissie ‘Impact in kaart’ ingesteld.

Meer informatie over de adviesaanvraag en de samenstelling van de commissie is te vinden op de website van de KNAW. Of neem contact op met Arie Korbijn, e-mail arie.korbijn@knaw.nl, tel 020 551 0734.