Louis Peter Grijp-lezing

Lotharingen en de Europese minnelyriek

Datum:
9 mei 2018 van 15:30 tot 17:00 uur
Locatie:
Literair Theater Perdu, Kloveniersburgwal 86, 1012 CZ Amsterdam
Voeg toe:

In deze derde Louis Peter Grijp-lezing spreekt mediëvist Frank Willaert over de bijzondere rol van het oude Lotharingen, het gebied tussen de Noordzee en de Vogezen, in de geschiedenis van de West-Europese minnelyriek tot ca. 1400.

In de Nederlandse literatuurgeschiedenis wordt literatuur veelal beschreven vanuit het perspectief van de huidige standaardtalen en staatsgrenzen. Dit terwijl beide in de middeleeuwen nog niet bestonden. 'Het feit dat wij de Nederlandse literatuur beschrijven in oppositie tot het Duits en het Frans, vernauwt onze blik', zegt Frank Willaert. Voor zijn lezing kiest hij daarom een ander vertrekpunt, dat past bij een middeleeuws perspectief, namelijk Lotharingen.

Het hertogdom Lotharingen was in de Karolingische periode een gebied tussen de Noordzee en de Vogezen. Het omvatte niet de hele Nederlanden, want Vlaanderen viel erbuiten, maar het liep door tot in Duitsland nabij Keulen en in Frankrijk tot de Vogezen. Willaert: 'Ook lang nadat het hertogdom in de tiende eeuw zijn politieke eenheid verloren had, vertoonde het in literair opzicht nog een opvallende homogeniteit, zeker voor de lyriek.'

Meer informatie en aanmelden

Meer informatie over de lezing en aanmelden vindt u op de website van het Meertens Instituut.

Louis Grijp-lezing

Louis Grijp overleed op 9 januari 2016 in zijn woonplaats Driebergen-Rijsenburg. Hij verwierf internationale bekendheid als onderzoeker naar Nederlandse lied- en muziekcultuur en als musicus in het gezelschap Camerata Trajectina. Ter erkenning van zijn verdienste aan zijn vakgebied hebben het Meertens Instituut in samenwerking met de Werkgroep Nederlands Lied i.o. de jaarlijkse Louis Peter Grijp-lezing in het leven geroepen. Deze zal jaarlijks op, of omtrent de dag van het Nederlandse Lied (10 mei, de dag waarop in 1932 het Wilhelmus het Nederlandse volkslied werd) worden uitgesproken door een excellent onderzoeker op liedgebied.