Louis Peter Grijp-lezing

De zoektocht naar de auteur van het Wilhelmus

Datum:
10 mei 2016 van 16:00 tot 17:15 uur
Locatie:
Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam
Contact:
Telefoon:
020 551 0727
Voeg toe:

Is het met computationele technieken mogelijk de auteur van ons volkslied te achterhalen? In zijn lezing Wilhelmus, Wilhelmi: met de computer op zoek naar de auteur van het Nederlandse volkslied gaat digital humanities-onderzoeker Mike Kestemont dit na. De lezing wordt gehouden ter ere en herdenking van musicus en musicoloog Louis Peter Grijp (1954-2016), oprichter van de Nederlandse Liederenbank. Camerata Trajectina en een ensemble van luitisten verzorgen muzikale bijdragen.

Louis Grijp

Op 9 januari 2016 is Louis Grijp op 61-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Driebergen-Rijsenburg. Hij verwierf internationale bekendheid als onderzoeker naar Nederlandse lied- en muziekcultuur en als musicus in het gezelschap Camerata Trajectina.

Louis GrijpLouis Grijp studeerde muziekwetenschap aan de Universiteit Utrecht en gitaar en luit aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Sinds 1990 was hij als onderzoeker verbonden aan het Meertens Instituut van de KNAW. Later bekleedde hij daar ook coördinerende en leidinggevende functies, zoals die van hoofd van het Documentatie- en Onderzoekscentrum van het Nederlandse Lied. Hiernaast was hij sinds 2001 hoogleraar aan de Universiteit Utrecht met als leeropdracht de Nederlandse liedcultuur in heden en verleden. Sinds 2003 was hij tevens lid van de KNAW.

Jaarlijkse lezing

Louis Grijp heeft veel voor zijn vak betekend, en dat wil het Meertens Instituut in samenwerking met de Werkgroep Nederlands Lied i.o. in een jaarlijkse lezing blijven erkennen. Hij werkte aan de ontwikkeling van een onderzoeksveld, eerder dan aan een persoonlijk onderzoeksplan; en aan de ontwikkeling van een methode waarmee al tal van vragen beantwoord zijn en die een bron van inspiratie zal blijven. Ook gaf hij met veel plezier en verve onderwijs over liedcultuur om ook de jongere generatie te boeien voor zijn onderwerp en expertise.

Om ‘de school van Grijp’ mede gestalte te geven hebben de Werkgroep Nederlands Lied i.o. en het Meertens Instituut de Louis Peter Grijp-lezing in het leven geroepen. Deze zal jaarlijks op, of omtrent de dag van het Nederlandse Lied (10 mei, de dag waarop in 1932 het Wilhelmus het Nederlandse volkslied werd) worden uitgesproken door een excellent onderzoeker op liedgebied.

Eerste Louis Peter Grijp-lezing

De eerste lezing wordt gehouden door digital humanities-onderzoeker Mike Kestemont (Universiteit Antwerpen), en zal gaan over computationale methoden waarmee het auteurschap van het Wilhelmus mogelijk te bepalen is.

Camerata Trajectina en een ensemble van luitisten verzorgen muzikale bijdragen.

Louis Peter Grijp-lezing 10 mei 2016 op Vimeo