Lustrumcongres Vlaams-Nederlandse Vereniging voor Nieuwe Geschiedenis

Datum:
26 oktober 2017  -  27 oktober 2017
Locatie:
Van Swinderen Huys, Oude Boteringestraat 19, 9712 GC Groningen
Voeg toe:

Het thema van dit lustrumcongres is 'Festiviteiten in de vroegmoderne Nederlanden'.

De specifieke betekenis van feesten in de standenmaatschappij van de vroegmoderne tijd roept echter nog altijd vragen op die verder onderzoek rechtvaardigen. De centrale insteek bij dit congres zal zijn dat veel vroegmoderne festiviteiten fungeerden als breukmoment in een cyclisch tijdsbesef.

Meer informatie

Website Vlaams-Nederlandse Vereniging voor Nieuwe Geschiedenis

Organisatie

Dit congres wordt mede gefinancierd door het Congressubsidiefonds van de KNAW.