NIDI-lunchlezing

Meer en oudere ouderen, meer alleenstaanden. Meer eenzaamheid?

Datum:
12 december 2017 van 12:00 tot 13:00 uur
Locatie:
NIDI, Lange Houtstraat 19, Den Haag
Contact:
Telefoon:
070 356 5251
Voeg toe:

Lunchlezing van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) door gastonderzoeker Jenny Gierveld, emeritus hoogleraar, Faculteit Sociale Wetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam en oud-directeur van het NIDI.

In deze lezing worden trends besproken inzake o.a. levensverwachting, leefvormen (zoals alleenstaanden en 1-persoonshuishoudens) en familiale netwerken. Deze demografische ontwikkelingen en trends markeren de context waarin we ons persoonlijk leven en de kwaliteit van leven moeten vormgeven.

Vervolgens kijken we wat deze ontwikkelingen dan betekenen voor de individuele oudere vrouwen en mannen. Leiden deze ontwikkelingen onvermijdelijk tot meer sociaal isolement en eenzaamheid? Wat zeggen de nationale en internationale onderzoekscijfers in dit verband? Welke rol spelen de omvang, samenstelling en de kwaliteit van het persoonlijk netwerk? Heeft Nederland een specifieke plaats in het geheel van de Westerse landen?

Daarna proberen we na te gaan wat de relatie is tussen een aantal recente beleidsmaatregelen en de kansen op enerzijds eenzaamheid en anderzijds verbondenheid met anderen. Wat betekent het bijvoorbeeld voor de gevoelens van verbondenheid van oudere mensen als kinderen niet naast de deur wonen, vrouwen steeds vaker en meer buitenshuis werken en wat betekent de verhoging van de pensioenleeftijd naar 67 jaar? Welke consequenties hebben deze overheidsmaatregelen dan voor ons persoonlijk netwerk, voor sociale isolatie en voor het risico op eenzaamheid? Daarbij gaan we ook na wat wij, de jongeren en jong ouderen, in dit kader kunnen doen met de vrijheidsgraden die ons zijn gegeven om te voorkomen dat wij straks eenzaam zijn.

In de lunchlezing komen deze vragen aan de orde. Naast de presentatie is er uitgebreid ruimte voor discussie.

De NIDI lunchlezing is bedoeld voor een breed publiek van beleidsmakers, politici, journalisten, vertegenwoordigers van belangenorganisaties en verder iedereen die belangstelling heeft voor vraagstukken zoals een langere levensduur, gezondheid, vergrijzing, familie, werk en pensioen, migratie.

Het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI)

Het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) is een onderzoeksinstituut van de KNAW en gevestigd in het centrum van Den Haag. Het instituut heeft circa 50 medewerkers van wie het merendeel werkzaam is als wetenschappelijk onderzoeker op het gebied van bevolkingsvraagstukken.

Logo NIDI