Mondiaal burgerschap in wetenschap en praktijk - Bijdragen uit de maatschappij- en gedragswetenschappen

Datum:
12 september 2019 van 15:30 tot 17:30 uur
Locatie:
KNAW, Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam
Contact:
Telefoon:
020 551 0782
Voeg toe:

In de globaliserende wereld wordt iedereen geacht een wereldburger te zijn. Maar wat is dat eigenlijk? En hoe kan de gemiddelde burger zich verhouden tot grote mondiale vraagstukken waar zelfs regeringsleiders niet uit komen? Tijdens dit symposium, voor iedereen die meer wil weten over wereldburgerschap, worden deze vragen belicht vanuit pedagogisch, sociologisch, en bestuurskundig perspectief, met inzichten uit wetenschap en praktijk.

Met:

  • Roshan Cools, hoogleraar cognitieve neuropsychiatrie, Radboud Universitair Medisch Centrum – Inleiding
  • Judith van Erp, hoogleraar publieke instituties, Universiteit Utrecht – Stemmen met je vork: de rol van burgers als kritische consumenten bij het oplossen van mondiale vraagstukken
  • Judi Mesman, hoogleraar interdisciplinaire bestudering van maatschappelijke vraagstukken, Universiteit Leiden – Mondiaal burgerschap met de paplepel ingegoten? De wereld in opvoeding en onderwijs
  • Barbara Oomen, hoogleraar sociologie van de mensenrechten, University College Roosevelt/Universiteit Utrecht – Stadsrechten 2.0: Lokaal burgerschap en mondiale vraagstukken