KNAW-discussiebijeenkomst

MOOC’s (Massive Open Online Courses): Het hoger onderwijs als online wereldmarkt?

Datum:
8 april 2014 van 18:00 tot 20:00 uur
Locatie:
KNAW, Het Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam
Voeg toe:

Zijn MOOC’s een zegen voor het hoger onderwijs in Nederland? Als het aan de minister van OCW, Jet Bussemaker, ligt, zijn MOOC’s de toekomst van het hoger onderwijs. In januari van dit jaar kondigde de minister aan dat universiteiten en hogescholen studiepunten mogen toekennen wanneer studenten succesvol online collegereeksen of Massive Open Online Courses (MOOC’s) afronden en ze stelde er 1 miljoen euro voor beschikbaar.

Maar wat is de impact van deze ontwikkeling op de Nederlandse onderwijsinstellingen, op het onderwijsbeleid en de onderwijsvisie? Wat gebeurt er internationaal, in Europa en daarbuiten? Wat is het businessmodel voor universiteiten en hogescholen om succesvol MOOC’s te ontwikkelen en aan te bieden? En wat betekent de ontwikkeling van (commerciële) MOOC’s voor het publieke onderwijs in Nederland?

Vier sprekers gingen, in korte lezingen, in op de huidige stand van zaken van MOOC's; zij schetsten kansen en uitdagingen en plaatsten (kritische) kanttekeningen en ze reflecteerden op de organisatorische en onderwijsvraagstukken van MOOC’s, waarbij zij putten uit eigen ervaringen.

Videoregistratie door Webcolleges UvA

icon_banner_video_bruin.gif

Presentaties

Arie den Boon (Coördinator MOOC’s, Universiteit van Amsterdam)

icon_downl_generiek.gif Het perspectief van de gebruiker

José van Dijck (hoogleraar Comparative Media Studies, Universiteit van Amsterdam)

Ewout Frankema (Wageningen UR)

Timo Kos (TU Delft, Khan Academy NL) - Businessmodellen van MOOC’s en online-onderwijs

Fred Mulder (Universiteitshoogleraar, UNESCO OER-leerstoel, Open Universiteit)

icon_downl_generiek.gifOpening up Education with OER and MOOCs: een internationaal perspectief

Gideon Shimshon (Universiteit Leiden, Directeur Centre for Innovation Den Haag)

 icon_downl_generiek.gifMOOC's voorbij de hype: excellentie in onderwijs en onderzoek

(Van enkele sprekers zijn geen presentaties beschikbaar.)

 

Ana Albero