NIAS Seminar Series: Camilla Adang over 'God letterlijk nemen: Islamitisch recht in 11e eeuws Cordoba'

Datum:
20 mei 2010 van 16:00 tot 16:00 uur
Locatie:
NIAS-KNAWMeijboomlaan 1, Wassenaar
Voeg toe:

Camilla Adang (PhD Nijmegen, 1993) doceert Arabisch en Islamologie aan de Universiteit van Tel Aviv. Ze heeft veelvuldig gepubliceerd over de Andalusische theoloog, jurist en literator Ibn Hazm en zijn Zahiritische school, evenals over intellectuele en sociale contacten tussen moslims en joden in de middeleeuwen. Ze is momenteel Fellow aan het NIAS.

Gedurende haar lange geschiedenis werden de juridische praktijk en de rechtsgeleerdheid in al-Andalus (islamitisch Iberia) gedomineerd door de Malikitische rechtsschool, die door opeenvolgende heersers was aangenomen als de officiële leer. Slechts één andere rechtsschool vormde een serieuze bedreiging voor de monopolie-positie van de Malikieten: de Zahiriyya, met Ibn Hazm uit Cordoba (overleden 1064) als belangrijkste woordvoerder. De Zahiriyya voerde aan dat de heilige bronnen van de Islam, de Koran en de Hadith, moeten worden begrepen in hun letterlijke zin (zahir), want God heeft ieder gebod en verbod in duidelijk Arabisch geopenbaard. De rol van de juristen is gereduceerd tot de getrouwe uitleg van de heilige bronnen, zonder toevoeging van nieuwe wetten op basis van plaatselijke gebruiken, persoonlijke voorkeur, of redenering naar analogie. In mijn presentatie zal ik laten zien hoe een letterlijke lezing van de heilige bronnen resulteerde in een aantal zeer ongebruikelijke standpunten, waardoor de Zahirieten in conflict kwamen met het politieke en religieuze establishment. Voorts zal worden gesteld dat een terugkeer naar de bronnen in theorie weliswaar aantrekkelijk is, maar in de praktijk toch op onoverkomelijke problemen stuit.

Het seminar zal worden gevolgd door een open discussie.

Volgende NIAS Seminar: Micha de Winter en Michiel Westenberg, 27 mei 2010

NIAS-Seminars worden door de Rector van het Instituut georganiseerd. Deze seminars zijn bedoeld om de kennis die het instituut in huis heeft te verspreiden. De sprekers zijn NIAS Fellows die hun Work in Progress laten zien.
http://www.nias.knaw.nl/en/nias_seminars/