NIAS Seminar Series:Wim Blockmans houdt Uhlenbeck-lezing

Datum:
4 juni 2010 van 15:30 tot 15:30 uur
Locatie:
NIAS-KNAWMeijboomlaan 1, Wassenaar
Voeg toe:

Waar houdt vrijheid op? De aanwezigheid van Moslims in West-Europese samenlevingen leidt tot steeds meer agressie en angst. Althans, dat beweert Wim Blockmans in de Uhlenbeck-lezing.

In de lezing probeert hij een antwoord te vinden op de vragen waar het vrijheidsstreven van de ene persoon of groep dat van een ander schaadt en hoe valt uit te maken waar de grens ligt. De lezing, getiteld Liberties, vindt plaats op 4 juni op het NIAS.
In heel West-Europa heerst in deze tijd angst voor de toenemende aanwezigheid van zelfbewuste moslims wier culturele achtergrond in vele opzichten grondig verschilt van de West-Europese samenlevingen. Dat leidt tot agressie over en weer, die dreigt te escaleren omdat populistische politici, fanatieke godsdienstleraars en opinieleiders vaak provocerende stellingen betrekken. Het debat spitst zich nu toe op het in sommige landen voorgenomen verbod van gelaatsbedekkende kleding. Gaat het bij het dragen van een niqaab om een oprechte geloofsovertuiging die daarom respect verdient? Blockmans toont aan dat

  • De Islam geen algemeen voorschrift in die zin kent en dat dit zeker niet terug te voeren valt op Koranteksten,
  • Westerse samenlevingen er goed aan zouden doen duidelijk de grenzen aan te geven van wat hun traditie van mensenrechten, die in de loop van 2.500 jaar is opgebouwd, wel of niet toelaat.

De lezing gaat uit van de spanning tussen de vrijheid die een individu of groep beschermt tegen externe invloeden (negatieve vrijheid), en de vrijheid om zelf creatief te zijn en iets te ondernemen (positieve vrijheid).

Over de Uhlenbeck-lezing

De Uhlenbeck-lezingen worden georganiseerd door de NIAS Fellows Association (NFA). Met deze reeks wordt dr. E.M. Uhlenbeck geëerd, emeritus hoogleraar Javaans en Algemene Taalwetenschap aan de Universiteit Leiden van 1950-1983 en voorzitter van het NIAS bestuur van 1970-1983. De lezing (die onderwerpen op het gebied van de sociale en geesteswetenschappen afwisselt) wordt gehouden door voormalige NIAS Fellows op de jaarlijkse NFA dag. De 28e Uhlenbeck-lezing wordt gehouden door prof. dr. Wim Blockmans ter ere van zijn emeritaat. Wim Blockmans is voormalig NIAS Fellow en is acht jaar rector geweest van het NIAS.