Akademie Colloquium: One Health Approach to Infectious Diseases

Datum:
14 februari 2017  -  15 februari 2017
Locatie:
KNAW, Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam
Contact:
Telefoon:
020 551 0747
Voeg toe:

Het NCOH (Netherlands Center for One Health) organiseert samen met de KNAW een colloquium over 'One Health Approach to Infectious Diseases'. Dit colloquium brengt diverse deskundigen op het gebied van One Health samen om zo te komen tot een interdisciplinair perspectief. Dit is nodig om duurzame interventiestrategieën voor infectieziekten te ontwikkelen en te implementeren.

Er is een integraal perspectief nodig, de zogenaamde One Health-aanpak, om deze uitdagingen het hoofd te bieden en succesvolle oplossingen te vinden.

Programma

Het programma van het Akademie-colloquium richt zich op vier uitdagingen, met de nadruk op infectieziekten die een One Health-aanpak vereisen. Daarom is het colloquium opgedeeld in 4 sessies:

 • Emerging Infectious Diseases Preparedness – The fascinating world of EID research: a focus on bat-borne diseases
 • Healthy Wildlife and Ecosystems – Wildlife-related diseases and the environment
 • Tackling Antimicrobial Resistance – Understanding of the complex system of AMR
 • Smart and Healthy Farming – Improve the intrinsic properties of animals to prevention of intestinal and respiratory animal diseases

Deelname

De aanmelding is gesloten. U krijgt vóór 1 december 2016 bericht over uw deelname. Deelname is beperkt tot 50 deelnemers en is gratis.

Masterclass

Het colloquium wordt op 13 februari voorafgegaan door een masterclass, bedoeld voor ongeveer 20 promovendi.

Sprekers

 • Dr. Fred de Boer, Wageningen, Nederland
 • Prof. dr. Peter Deplazes, Zürich, Zwitserland
 • Dr. Christian Drosten, Bonn, Duitsland
 • Prof. dr. Christa Ewers, Giessen, Duitsland
 • Dr. Lan Ge, Wageningen, Nederland
 • Dr. Corine Geurts van Kessel, Rotterdam, Nederland
 • Prof. dr. Hajo Grundmann, Freiburg, Duitsland
 • Prof. dr. Hans Heesterbeek, Utrecht, Nederland
 • Prof. dr. Kate Jones, Londen, Verenigd Koninkrijk
 • Prof. dr. Bas Kemp, Wageningen, Nederland
 • Prof. dr. Richard Kock, Hartfield, Verenigd Koninkrijk
 • Prof. dr. Dirk-Jan de Koning, Uppsala, Zweden
 • Dr. Willem van Schaik, Utrecht, Nederland
 • Dr. Mari Smits, Wageningen, Nederland
 • Dr. Daniel Streicker, Glasgow, Verenigd Koninkrijk

Achtergrond

Als gevolg van wereldwijde ontwikkelingen, zoals de groei van de wereldbevolking, urbanisatie, intensieve landbouw en de sterke toename van internationale handel en reizen verplaatsen infectieziekten en besmette producten zich tegenwoordig snel en gemakkelijk. Ze vormen een ernstige bedreiging voor de gezondheid van mens, dier en ecosysteem. In de laatste tien jaar hebben we diverse wereldwijde uitbraken gezien, zoals de Mexicaanse griep, SARS (severe acute respiratory syndrome), Ebola en op dit moment het MERS-coronavirus (Middle East respiratory syndrome) en het zikavirus.

Het wordt algemeen erkend dat dergelijke bedreigingen voor de volksgezondheid niet alleen moeten worden aangepakt vanuit het perspectief van de humane geneeskunde: infectieziekten verspreiden zich immers vaak door middel van mensen, dieren en het milieu. Daarom is een bredere aanpak nodig waarbij de betreffende disciplines op het gebied van humane en diergeneeskunde en milieugezondheidskunde worden geïntegreerd in een zogenaamd ‘One Health-aanpak”. Door middel van onderling verbonden onderzoek kan er een geïntegreerd en evenwichtig perspectief worden gecreëerd op basis waarvan duurzame interventiestrategieën kunnen worden ontwikkeld en geïmplementeerd.

Dit door het NCOH georganiseerde colloquium richt zich binnen het One Health-domein op vier wereldwijde en actuele uitdagingen op het gebied van gezondheid. Het NCOH is een samenwerkingsverband van universitaire toponderzoeksinstituten in Nederland binnen een open innovatienetwerk dat zich richt op One Health: gezondheid van mens, vee, wilde dieren en ecosystemen. ‘One Health’ wil tot een geïntegreerde aanpak komen om zo het wereldwijde risico van infectieziekten het hoofd te bieden en duurzame oplossingen te ontwikkelen voor grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van gezondheid. Dit virtuele wetenschappelijke instituut richt zijn onderzoek en kennisontwikkeling op antibioticaresistentie, opkomende infectieziekten, slimme landbouw en gezonde ecosystemen. Het NCOH stimuleert samenwerking tussen universiteiten en onderzoeksinstellingen, overheden, NGO’s, instanties op het gebied van volksgezondheid en het bedrijfsleven.

Organisatie

Het Netherlands Center for One Health, Prof. dr. Marc Bonten (UMC Utrecht). Prof. dr. Marion Koopmans (Erasmus MC Rotterdam), prof. dr. Andrea Gröne (Utrecht University), dr. Annemarie Rebel (Wageningen UR), dr. Jovanka Bestebroer (UMC Utrecht).