KNAW-minisymposium

Pensioencrisis? Hoezo crisis?

Datum:
9 januari 2014 van 15:00 tot 17:30 uur
Locatie:
KNAW, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam
Contact:
Telefoon:
020 551 0727
Voeg toe:

Is het wel echt nodig om pensioenen te korten? Van wie zijn de pensioenen eigenlijk, wie mag erover beslissen? Het pensioendebat is weinig transparant en kent een veelheid aan misverstanden en eenzijdigheden. De KNAW wil met dit minisymposium over de huidige stand van het pensioendebat enige helderheid in de discussie scheppen.

Minisymposium-pensioencrisis

Tijdens de bijeenkomst zal het gaan over de rekenrente en de notie van een generatieconflict: wie bestuurt de pensioenfondsen, werkenden of gepensioneerden? Wie zijn de rechthebbenden van de opgebouwde vermogens? Welke rechten hebben gepensioneerden, en welke de huidige en toekomstige premiebetalers? Onder welke omstandigheden is het opzij zetten van die verkregen rechten gerechtvaardigd? Verder wordt er gediscussieerd of een individu de vrijheid zou moeten hebben om zelf zijn pensioenen te beleggen. Het is uitdrukkelijk ook de bedoeling dat de transparantie van de pensioendiscussie aan bod komt: de financieel-feitelijke basis van beleidsvoorstellen is vaak niet controleerbaar, beleidsalternatieven worden niet transparant gepresenteerd. Dit duidt op een ernstig democratisch tekort.

Programma

Inleiding door prof. dr. Joop Hartog (UvA)

Diagnose
Prof. dr. Casper van Ewijk (UvA en Netspar)

Drie kritische commentaren, economisch, politiek en juridisch
Prof. dr. Bernard van Praag (emeritus UvA)
Prof. dr. Herman van Gunsteren (emeritus UL)
Dr. Hans van Meerten (Clifford Chance LLP)