Akademiehoogleraren minicollege

Peter Hagoort: Het talige brein

Datum:
9 september 2013 van 16:00 tot 17:30 uur
Telefoon:
020 551 0727
Voeg toe:

Hoe regelen onze hersenen de productie van taal, en het taalbegrip? Akademiehoogleraar Peter Hagoort (RU Nijmegen) doet onderzoek naar de neurobiologische fundamenten van het menselijk taalvermogen.

Hij was een van de eersten die in zijn onderzoek naar het menselijk taalvermogen geestes- en natuurwetenschappen combineerde en zijn ideeën hebben het vakgebied sterk beïnvloed. In dit college vertelt Hagoort over zijn nieuwe methoden om het brein in actie te bestuderen. Daarnaast geeft Hagoorts promovenda Jana Bašnáková een korte lezing over wat er in onze hersenen gebeurt als we naar een dialoog luisteren.

Lezingen

Het talige brein door Peter Hagoort, Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek, Radboud Universiteit Nijmegen

icon_downl_generiek.gifSamenvatting van de lezing

Het valt niet mee een goede lezing te geven door Jana Bašnáková, Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek, Radboud Universiteit Nijmegen (lezing is in het Engels)

icon_downl_generiek.gifSamenvatting van de lezing

Met de serie minicolleges  van Akademiehoogleraren wil de KNAW speciale aandacht geven aan de bijzondere groep Akademiehoogleraren en hun onderzoek.

Het talige brein from KNAW on Vimeo.

'Het valt niet mee een goede lezing te geven' from KNAW on Vimeo.