Presentatie meerjarig onderzoek naar Atlantische slavenarbeid

Datum:
26 juni 2019 van 15:00 tot 18:00 uur
Locatie:
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG), Cruquiusweg 31, 1019 AT Amsterdam
Voeg toe:

Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG), de Vrije Universiteit en de Universiteit Leiden presenteren de uitkomsten van een meerjarig wetenschappelijk onderzoek dat antwoord geeft op de vraag: 'Hoe belangrijk was de Atlantische slavernij voor de Nederlandse economie in de achttiende eeuw?'. Het IISG is een onderzoeksinstituut van de KNAW.

Afbeelding: Slaafgemaakte mannen werken op het land, omstreeks 1850. Bron: Rijksstudio

Afbeelding: Slaafgemaakte mannen werken op het land, omstreeks 1850. Bron: Rijksstudio

Eind mei 2019 maakte minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bekend dat zij meer aandacht wil voor de 'zwarte bladzijden' uit ons verleden zoals het slavernijverleden. 'De maatschappelijke opgave is om een gedeelde geschiedenis ook daadwerkelijk tot een gedeelde geschiedenis te maken, [...] voor een breed inclusief publiek met als uitgangspunt dat het kennen van elkaars verhalen bijdraagt aan begrip voor elkaar.' Zo schreef zij in een brief aan de Tweede Kamer.

Ook de wetenschap heeft hierin een verantwoordelijkheid. Zij kan een belangrijke bijdrage leveren aan de beschikbare kennis over ons verleden en het huidige maatschappelijke debat. Bijvoorbeeld over één van de vragen die tot op heden nog onvoldoende onderzocht is: 'Hoe belangrijk was de Atlantische slavernij voor de Nederlandse economie in de achttiende eeuw?' Het IISG, de Vrije Universiteit en de Universiteit Leiden presenteren het onderzoek met de uitkomsten van een meerjarig wetenschappelijk onderzoek dat deze vraag beantwoordt.

Voor het eerst wordt een wetenschappelijk onderbouwde en dus toetsbare indicatie gegeven van het profijt dat Nederland trok van de slavernij. Daaronder vallen, naast de slavenhandel, ook de handel en verwerking van door slaven geproduceerde goederen zoals suiker, koffie en tabak. Met behulp van nieuwe cijfers bewijzen de onderzoekers het grote gewicht van op slavernij gebaseerde activiteiten binnen de Nederlandse economie.

Over het onderzoek

Dit vijfjarig onderzoeksproject is uitgevoerd door het IISG, de VU en de Universiteit Leiden. Het onderzoek is gefinancierd door NWO. De uitkomsten worden tegelijkertijd gepubliceerd in het Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis met Pepijn Brandon als eerste, en Ulbe Bosma als tweede auteur.

Over de bijeenkomst

Naast de presentatie van de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek, zal het onderzoek onder meer worden aangeboden aan Marjolein Moorman, wethouder Onderwijs, Armoede en Inburgering van Amsterdam, Martine Gosselink, hoofd van de afdeling Geschiedenis Rijksmuseum, en Linda Nooitmeer, voorzitter NiNsee. De bijeenkomst wordt gemodereerd door Noraly Beyer.

Aanmelden

Wanneer u de bijeenkomst op 26 juni op het IISG wilt bijwonen, kunt u zich aanmelden door een mail te sturen naar
Graag aangeven met hoeveel personen u aanwezig zult zijn.

Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG)

Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG - KNAW) is een onderzoeksinstituut van de KNAW. Het IISG is wereldwijd een van de meest vooraanstaande onderzoeksinstituten op het terrein van de sociale geschiedenis. Het instituut onderzoekt hoe de werk- en arbeidsverhoudingen zich wereldwijd op de lange termijn ontwikkelen. Hiertoe verzamelt het instituut archieven en data op mondiale schaal. De verbinding tussen onderzoek en collecties draagt sterk bij aan de onderscheidende meerwaarde van het instituut.

Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG - KNAW) is gevestigd in Amsterdam (Cruquiusweg 31, 1019 AT Amsterdam).


Logo IISG