Resources, Research & Rights: ethical dilemmas in global health

Datum:
9 november 2018 van 09:30 tot 18:00 uur
Locatie:
Rode Hoed, Keizersgracht 102, 1015 CV Amsterdam
Telefoon:
06 5351 5773
Voeg toe:

Hoe garandeer je een eerlijke verdeling van schaarse zorgmiddelen? Hoe voorkom je uitstroom van gezondheidswerkers in landen met lage- en middeninkomens, zonder het recht op migratie van mensen in de weg te staan? Wat is de status van internationaal gezondheidsrecht? Dit zijn enkele vragen die tijdens dit congres aan bod komen.

Het congres staat open voor gezondheidswerkers, beleidsmakers en onderzoekers op het terrein van global health, mede gericht op landen met lage- en middeninkomens.

De sprekers in de ochtend zijn:

  • Ann Phoya uit Malawi
  • Rieke van der Graaf, Universitair Medisch Centrum
  • Anant Bhan uit India
  • Brigit Toebes, Rijksuniversiteit Groningen

De middagsessies bestaan uit workshops, debat en wetenschappelijke onderzoekspresentaties op het brede terrein van global health, inclusief de tropengeneeskunde.

De voertaal van deze bijeenkomst is Engels.

Programma en aanmelden

Voor meer informatie over het congres kunt u het programma (pdf) downloaden of de website van de Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde bezoeken.

Organisatie

Het congres wordt georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde in samenwerking met haar werkgroepen en Wemos.

Congressubsidiefonds

Deze bijeenkomst wordt onder meer gefinancierd door het Congressubsidiefonds van de KNAW.