Retoriek van het verleden

Datum:
22 september 2016 van 13:00 tot 17:30 uur
Locatie:
Huygens ING, Tesselschadezaal, Prins Willem-Alexanderhof 5, 2595 BE Den Haag
Voeg toe:

Het hergebruiken en toe-eigenen van retoriek uit het verleden zien we overal om ons heen. Het Huygens ING en het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap organiseren hier een symposium over met keynotespreker Michael Rothberg, hoogleraar English and Comparative Literature, University of California, Los Angeles.

Een voorbeeld van het hergebruiken van historische retoriek is de bekende pop song ‘One Day’, geproduceerd in 2014 door Bakermat, waarin hij de beroemde woorden ‘I have a dream’ van Martin Luther King opnieuw gebruikt. Een ander voorbeeld is de recente Pegida-demonstratie in Dresden, waarin de betogers de bekende leus uit 1989 ‘Wir sind das Volk’ hergebruikten. Het toe-eigenen van retoriek uit het verleden kan een bepaalde identiteit benadrukken, maar ook het historisch bewustzijn beïnvloeden. Het is belangrijk om hier meer inzicht in te krijgen, zeker in tijden van culturele diversiteit. Hoe en waarom gebruiken mensen verwijzingen naar het verleden? En hoe kunnen we deze praktijken analyseren?

De voertaal van deze bijeenkomst is Engels.

Meer informatie en aanmelden

Website Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap

Het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (Huygens ING) is een instituut van de KNAW. Het Huygens ING verricht onderzoek en maakt teksten toegankelijk op het gebied van geschiedenis, literatuur- en wetenschapsgeschiedenis. Informatietechnologie speelt daarbij een belangrijke rol. Het instituut heeft rond de 100 medewerkers, grotendeels wetenschappers. Het is gevestigd in Den Haag.

Logo Huygens ING