Saloon#3 Trust me I'm an artist

Datum:
11 maart 2020 van 19:00 tot 21:00 uur
Locatie:
Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam
Telefoon:
020 551 0746
Voeg toe:

Moet een kunstenaar verantwoording afleggen voor wat zijn/ haar werk veroorzaakt? Moeten kunstenaars de 'intrinsieke waarde van kunst' almaar beter en luider verdedigen?

20200311-saloon3-pixabay-460.jpgFoto: Tama66, Pixabay

'Trust me, I am an artist’ is een grap waarmee beeldend kunstenaar Gabriël Lester onlangs een lezing opende op de Rietveld Academie. Zijn grap maakt iedereen meteen lacherig ongemakkelijk want iedereen weet: niemand belt in een noodgeval een kunstenaar. Is dat terecht? We willen graag bespreken hoe het komt dat de begrippen kunstenaarschap en verantwoording elkaar in de weg lijken te zitten.

De avond staat in het teken van botsing tussen kunstenaarschap/kunst en verantwoording en vindt plaats naar aanleiding van de campagne 'Raak of Vermaak' van Johan Idema. In zijn campagne vraagt hij zich af wat een bezoek aan een museum of theater teweegbrengt bij het publiek. Die publiekservaring van een kunstwerk of performance zou meetbaar zijn. Impact of diepgang van kunst zou door een meerderheid daarvan niet worden ervaren. Beleidsmakers en subisdie-verstrekkers lijken hun vertrouwen te verliezen in de intrinsieke waarde van kunst. Ze verleggen hun interesse naar de meetresultaten van de publiekservaring, op grond waarvan financiering gestroomlijnd zou worden. Maar wat is impact dan eigenlijk? Moet publiekservaring leidend worden voor de maker? Hoe verhoudt deze meten-is-wetentendens zich tot de positie van de maker zelf?

Kunst heeft emotionele en rationele, morele en amorele, aftastende, ordenende en onderzoekende waarden. Moet zij zichzelf desondanks verdedigen?

Aanwezig

  • José Kuipers, actrice. In een monoloog van 30 minuten speelt José Kuijpers de rol van actrice die na afloop van haar Medeapremiere geconfronteerd wordt met publiek dat vooral lijkt te zijn gekomen voor de nazit.
  • Johan Idema, initiatiefnemer Raak of Vermaak?
  • Irma Boom, boekontwerper
  • Gabriel Lester, beeldend kunstenaar en filmregisseur
  • Anne Vegter, voorzitter Akademie van kunsten

Graag nodigen we je om vanuit jouw ervaring mee te praten. De toegang is gratis, maar aanmelding (website Akademie van Kunsten) is vanwege het beperkte aantal plaatsen verplicht.

Saloons

De Akademie van Kunsten organiseert in 2020 maandelijks een SALOON-avond in de Akademie van Kunsten kamer in het Trippenhuis van de KNAW, Kloveniersburgwal 29, Amsterdam. Lidmaatschap is geen vereiste: de avonden zijn opengesteld voor makers die verdieping zoeken of thema’s willen agenderen. Het kunnen overkoepelende thema’s zijn, maar ook discipline specifieke vraagstukken. Doel is om adequaat in te kunnen haken op maatschappelijk relevante thema’s, om ideëen te toetsen en gestalte te geven. Dat kan middels vragen en twijfels, maar ook door stevige uitspraken te doen waarop gereageerd kan worden. De onderwerpen komen op uit het werkterrein van de kunsten. Er zal regelmatig een gastspreker of expert worden uitgenodigd om de avond in te leiden.