Tweede Science in Transition Symposium

Change is possible

Op het tweede Science in Transition-symposium laten we zien dat grootschalige verandering van het wetenschapssysteem mogelijk is.

Duitsland

In de jaren 2000 ontstond in Duitsland het idee dat universiteiten zich zouden moeten profileren ten opzichte van elkaar en dat excellent onderzoek meer geconcentreerd zou moeten worden. In het Exzellenzinitiative heeft de overheid sinds 2005 meer dan vier miljard euro extra geïnvesteerd in graduate schools, excellente clusters en institutionele toekomststrategieën.

Het predicaat ‘excellent’ is in het Exzellenzinitiative niet makkelijk verdiend, noch blijft het vanzelf behouden. Hans-Jochen Schiewer, rector van de Universiteit Freiburg vertelt over de criteria en de impact ervan. Zijn universiteit was ‘excellent’ in de eerste ronde, maar niet langer in de tweede. De invloed van het Exzellenzinitiative op biomedisch onderzoek wordt geschetst door Robert Nitsch van het universitair medisch centrum van Universiteit van Mainz. Hij leidde het Cluster of Excellence 'NeuroCure' in Berlijn. Het uitgangspunt van het Exzellenzinitiative is dat competitie voor middelen en selecteren op excellentie leidt tot de beste wetenschap? Maar welk type wetenschap vaart hier wel bij? En wat is de maatschappelijke impact? Richard Münch van de Universiteit van Bamberg geeft een kritische analyse van het miljarden-initiatief.

Hierna volgt een kort debat over de impact van het initiatief en mogelijk lessen voor Nederland. Science in Transition initiatiefnemer Frank Huisman van de Universiteit Utrecht en de Universiteit Maastricht introduceert de sprekers en leidt het debat.

Zweden

Dan verleggen we de blik naar Zweden. Na decennia van stijgende wetenschappelijke output en steeds grotere studentenaantallen is het besef gekomen dat de focus op excellent onderzoek tot een structurele onderwaardering van onderwijs en maatschappelijke impact heeft geleid. Sylvia Schwaag Serger, adjunct professor in science policy studies aan de Universiteit van Lund en Executive Director International Strategy bij VINNOVA bracht deze boodschap. Zij doet aanbevelingen om talentmanagement, onderzoeksfinanciering en onderwijskwaliteit te verbeteren. Introductie en moderatie door Rinze Benedictus van het UMC Utrecht en Science in Transition.

Nederland

Na de lunch vervolgt het symposium in het Nederlands. Science in Transition-initiatiefnemer Frank Miedema van het UMC Utrecht zal de sprekers introduceren. Een toekomstperspectief helpt bij het nadenken over verandering. Socioloog Willem Schinkel van de Erasmus Universiteit geeft zijn visie op de ‘utopische universiteit’. Daarna legt malaria-expert Bart Knols uit waarom hij uit de academie stapte en via een eigen bedrijf malaria bestrijdt.

Een groep Utrechtse studenten presenteert de Facebookpagina ‘Remodelling science’ waar ze ideeën van jonge onderzoekers verzamelen voor verandering van de universiteit. Een zo’n idee komt van geneeskundestudenten verenigd in het initiatief ‘Universities Allied for Essential Medicines’. Zij denken dat medische innovaties sneller hun weg kunnen en moeten vinden naar ontwikkelende landen.

Een Nederlandse agenda voor verandering

Het tweede deel van de middag staat in het teken van een agenda voor verandering voor Nederland. Vertegenwoordigers van onder meer VSNU, KNAW, NWO en Science in Transition zullen daarover debatteren. Hoe kunnen we de wetenschap het beste laten bijdragen aan het oplossen van grote maatschappelijke problemen? (Namen van deelnemers en moderator worden nog bekend gemaakt.) Wijnand Mijnhardt van het Descartes Centre van de Universiteit Utrecht en Science in Transition sluit het symposium af.

icon_downl_generiek.gifProgramma