Slavernij in het Nederlandse imperium

Datum:
25 september 2014 van 18:00 tot 20:00 uur
Locatie:
Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam
Contact:
Telefoon:
020 551 0727
Voeg toe:

Het debat over het slavernijverleden beperkt zich in Nederland meestal tot de Atlantische slavenhandel. Minder bekend is dat in de periode 1600-1800 ook in Azië grote aantallen slaven verhandeld werden. De omvang van slavenbezit en slavenhandel deden daar niet onder voor die in de Nederlandse Atlantische invloedssfeer. Nederlanders in dienst van de Verenigde Oostindische Compagnie vervulden bij de slavenhandel een grote rol.

Twee slavinnen brengen versnaperingen op het bordes van een groot Bataviaas landhuis, Batavia, circa 1850.( fragment) KITLV

In deze bijeenkomst worden de vormen van slavernij in het vroegmoderne Nederlandse imperium onder de loep genomen. Dit gebeurt aan de hand van voorbeelden uit verschillende gebieden (Paramaribo, Colombo en Batavia). Wat voor werk deden de slaven? Waar en hoe werden zij verhandeld? En hoe werkte de slavernij in de verschillende gebieden in latere eeuwen door?

Met:

  • Ulbe Bosma, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG/KNAW) - Inleiding
  • Karwan Fatah-Black, Universiteit Leiden - Casus over slavernij in Paramaribo
  • Kate Ekama, Universiteit Leiden - Casus over slavernij in Colombo
  • Matthias van Rossum, (IISG/KNAW) - Casus over slavernij in Batavia
  • Gert Oostindie, Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV-KNAW) - Synthese