Sociale participatie van oudere mensen: fabels en feiten

Datum:
31 mei 2016 van 12:00 tot 13:00 uur
Locatie:
NIDI - Lange Houtstraat 19, 2511 CV Den Haag
Voeg toe:

NIDI-lunchlezing over Sociale participatie van oudere mensen: fabels en feiten door Jenny Gierveld (NIDI) in het kader van de tentoonstelling 100 worden ... en ervan genieten.

Jenny Gierveld is emeritus hoogleraar, Faculteit Sociale Wetenschappen, Vrije Universiteit, Amsterdam en oud-directeur van het NIDI. Tegenwoordig is zij als gastonderzoeker (Honorary Fellow) nog aan het NIDI verbonden. Zij is lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Haar onderzoek betreft de sociale aspecten van de vergrijzing. Oude en nieuwe leefvormen en de sociale netwerken van oudere mensen staan daarbij centraal. Bijzondere aandacht gaat uit naar eenzaamheid, de verdere ontwikkeling en toetsing van de De Jong Gierveld eenzaamheidsschaal.

NIDI-lunchlezingen zijn bedoeld voor een breed publiek van beleidsmakers, politici, journalisten en iedereen die belangstelling heeft voor vraagstukken zoals een langere levensduur, gezondheid, vergrijzing, familie, werk, pensioen en migratie.

Meer informatie en aanmelding

Website NIDI

Het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI)

Het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) is een onderzoeksinstituut van de KNAW en gevestigd in het centrum van Den Haag. Het instituut heeft circa 50 medewerkers van wie het merendeel werkzaam is als wetenschappelijk onderzoeker op het gebied van bevolkingsvraagstukken.

Logo NIDI