SPUI25

SPUI25 - Digitale Geletterdheid in het voortgezet onderwijs

Datum:
26 maart 2013 van 20:00 tot 21:30 uur
Locatie:
SPUI25, Spui 25-27, 1012 WX Amsterdam.
Voeg toe:

Discussiebijeenkomst over het nut en de noodzaak van informaticaonderwijs, naar aanleiding van recent verschenen KNAW-advies over digitale geletterdheid op havo/vwo.

Middelbare scholieren zijn vaardig met smartphone en Facebook, maar hebben onvoldoende inzicht in impact, de kansen en de risico's van digitale communicatie. Digitale geletterdheid, het vermogen digitale informatie en communicatie verstandig te gebruiken en de gevolgen daarvan kritisch te beoordelen, behoort in een informatiemaatschappij tot de basisvaardigheden.
Jongeren moeten zich deze op school eigen kunnen maken. Het huidige informaticaonderwijs schiet hierin te kort. Terwijl de ontwikkelingen in ICT elkaar razendsnel opvolgen, is het vak informatica sinds de invoering in 1995 niet noemenswaardig aangepast. Bovendien bieden steeds minder scholen het vak aan.
 
De KNAW heeft onlangs het advies Digitale Geletterdheid in het voortgezet onderwijs uitgebracht waarin zij pleit voor een nieuw, verplicht vak in de onderbouw van havo/vwo en grondige vernieuwing van het keuzevak Informatica in de bovenbouw. Het bovenbouwvak moet een verbindend vak worden dat leerlingen van alle profielen aanspreekt. Het bestaat uit een breed spectrum van modules die in samenspraak met andere schoolvakken moeten worden ontwikkeld.
 
Tijdens deze bijeenkomst staat de discussie over het nut en de noodzaak van informaticaonderwijs centraal.

  • Jan Karel Lenstra, voorzitter van de KNAW-commissie informatica in het voortgezet onderwijs en voormalig directeur van het Centrum Wiskunde & Informatica geeft een toelichting op het advies.
  • Martin Bruggink, docent vakdidactiek informatica aan de TU Delft en docent informatica aan het Hofstad Lyceum in Den Haag geeft zijn visie op de praktijk van het informaticaonderwijs en het belang van lerarenopleidingen op dit terrein.
  • Erik Barendsen, hoogleraar vakdidactiek bètawetenschappen aan de Radboud Universiteit geeft tot slot een vakdidactische beschouwing op dit onderwerp.

Moderator: Sandra Rottenberg

Organisatie

KNAW in samenwerking met SPUI25