Akademie van Kunsten-lezing

Susan Neiman on the Art and Enlightenment: Old-fashioned thoughts for the 21st Century

Datum:
18 november 2015 van 20:00 tot 21:30 uur
Locatie:
KNAW, Het Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam
Telefoon:
020 551 0746
Voeg toe:

In 1750 schreef Jean-Jacques Rousseau dat kunst en wetenschap bloemenslingers zijn rond de ketenen die ons binden. Wat vermag de kunst? Worden de kunsten altijd ingelijfd door de sociale structuren waarin wij leven? Kunnen de kunsten bijdragen aan de vorming van burgers, zodat er een wereld ontstaat die beter is dan die van nu? En zo ja, hoe?

De Amerikaanse filosofe, cultuurcritica en essayiste Susan Neiman gaat op deze vragen in tijdens de eerste Akademie van Kunsten-lezing. Daarna zal NRC–journalist en columnist Bas Heijne haar live op het podium interviewen.

De voertaal is Engels.

Susan Neiman

Susan Neiman

Susan Neiman heeft veel geschreven over de relatie tussen de moraalfilosofie van de Verlichting, metafysica en politiek, over het kwaad en de vraag hoe we dat moeten tegengaan.

Zij publiceerde onder meer: 

  • Why grow up? (Waarom zou je volwassen worden?)
  • Moral Clarity: A Guide for Grown-Up Idealists (Morele helderheid – Goed en kwaad in de 21ste eeuw)
  • Evil in Modern Thought: An Alternative History of Philosophy (Het kwaad denken – Een andere geschiedenis van de filosofie)
  • The unity of reason
  • Slow Fire: Jewish Notes from Berlin