Symposium klimaatcommunicatie: De publieke atmosfeer

Datum:
6 november 2015 van 14:00 tot 17:15 uur
Locatie:
KNAW, Het Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam
Contact:
Telefoon:
020 551 0867
Voeg toe:

In dit symposium zullen twee klimaatwetenschappers, een communicatiewetenschapper en een journalist ingaan op de vraag hoe klimaatwetenschappers het beste kunnen communiceren? Hoe ga je om met verschillende publieken (beleidsmakers, politici, experts, het algemene publiek)? Hoe kan effectief over onzekerheid en waarschijnlijkheid gecommuniceerd worden?

20151106-Klimaatcommunicatie-climate-change-protest-grant-neufeld-flickr-460-bodyFotobewerking Grant Neufeld, Flickr, CC-by-sa-2.0

Wetenschappers worden aangemoedigd publiek te communiceren over hun onderzoek. Vanwege de grote publieke relevantie van klimaatwetenschap is dit, paradoxaal genoeg, niet altijd makkelijk voor klimaatwetenschappers. Hen wordt aan de ene kant wel eens verweten catastrofale, ‘politieke’ scenario’s te projecteren. Tegelijkertijd wordt hen door anderen verweten een te genuanceerd geluid te laten horen over mogelijke toekomstige gevolgen van klimaatverandering.

In dit symposium zullen twee klimaatwetenschappers, een communicatiewetenschapper en een journalist ingaan op de vraag hoe klimaatwetenschappers het beste met zulke spanningen om kunnen gaan. Hoe wel en niet te communiceren? Hoe ga je om met verschillende publieken (beleidsmakers, politici, experts, het algemene publiek)? Hoe kan effectief over onzekerheid en waarschijnlijkheid gecommuniceerd worden? Is de rol van de ‘pure scientist’ het meest productief voor de klimaatwetenschap, of is de rol van ‘honest broker’, die publieken geïnformeerd wijst op de mogelijkheden zonder in de rol van ‘issue advocate’ te opereren?

Sprekers

  • Leo Meyer – ex-Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en freelance consultant 
  • Bram Bregman – Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI)
  • Hedwig te Molder – Wageningen Universiteit en Universiteit Twente
  • Jelmer Mommers – De Correspondent
  • Discussie met de sprekers en de deelnemers

Onder leiding van Willem Schinkel (Erasmus Universiteit Rotterdam en De Jonge Akademie) en Appy Sluijs (Universiteit Utrecht en De Jonge Akademie).