Taalbeleid: hoe maken we keuzes voor taal in het universitaire onderwijs?

Datum:
30 juni 2016 van 14:30 tot 16:30 uur
Locatie:
Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam
Voeg toe:

Symposium over taalbeleid in het universitaire onderwijs. Het doel van dit VSNU-symposium is het debat over universitair taalbeleid over de grenzen van de instellingen heen te stimuleren. 

De Engelse taal is bezig aan een opmars in het hoger onderwijs. Door internationalisering van de universiteiten is de lingua franca van de wetenschap ook steeds vaker de taal in de collegezaal.

  • Waarom kiezen opleidingen voor het Engels als voertaal?
  • Beheersen academici het Nederlands straks nog voldoende?
  • Welke waarborgen voor de kwaliteit van het onderwijs zijn van belang?

Met dit symposium wil de VSNU het debat over universitair taalbeleid over de grenzen van de instellingen heen stimuleren.

Programma

  • Welkom door de president van de KNAW José van Dijck
  • Presentatie door Ruud Meulenbroek (onderwijsdirecteur Radboud Universiteit) over de casuïstiek van de opleidingen Psychologie 
  • Presentatie door hoogleraar Marjolijn Verspoor (Rijksuniversiteit Groningen) over Engels als tweede taal
  • Discussie tussen publiek en gasten als Paul Frissen (NSOB), Marc van Oostendorp (Meertens Instituut KNAW), Kete Kervezee (Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren), Martin Paul (voorzitter Maastricht University) en Jerom van Geffen (LSVb).

Tijdens het symposium zal ook een lid van de verkenningscommissie van de KNAW aanwezig zijn. Deze commissie, onder voorzitterschap van Ineke Sluiter, gaat in juni van start met een verkenning van het taalbeleid in het hoger onderwijs in opdracht van minister Bussemaker.