Systeemepigenetica: Op naar precisie in de behandeling van kanker

Datum:
27 november 2018  -  30 november 2018
Locatie:
Amsterdam, Koninklijk Instituut voor de Tropen
Voeg toe:

De conferentie belicht hoe epigenetica bijdraagt aan veranderd celgedrag, kanker, metastasering en therapiefalen en hoe dit inzicht kan resulteren in nieuwe therapieën op maat.

Het epigenoom is essentieel voor het programmeren van celidentiteit. Om de complexiteit van afwijkend epigenetisch celgedrag en daarmee samenhangend ontspoorde celidentiteit, tumorgroei en progressie te begrijpen is een multidisciplinaire aanpak vereist. De conferentie belicht vijf thema’s: fundamenteel epigenetische regulatie, de rol van epigenetica in klinische tumorgroei, in celheterogeniciteit en stamcellen, in metabole veranderingen en innovatieve epigenetische editing. De conferentie creëert een podium om klinische en basale wetenschappers te verbinden.

De voertaal van deze bijeenkomst is Engels.

Programma en aanmelden

Meer informatie over het programma en aanmelden vindt u op de conferentie website Systems Epigenetics.

Congressubsidiefonds

Deze bijeenkomst wordt onder meer gefinancierd door het Congressubsidiefonds van de KNAW.