Tense, Aspect, and Modality in a Second Language (TAML2)

Datum:
19 april 2018  -  21 april 2018
Locatie:
Leiden University Centre for Linguistics, Van Wijkplaats 4, 2311 BX Leiden
Contact:
Telefoon:
06 4555 2718
Voeg toe:

Op het congres worden de fenomenen Tempus, Aspect, en Modaliteit in een tweede taal (L2)  bediscussieerd, met de nadruk op (a) aspectuele representatie in de tweede taal; (b) didactische implicaties van TAML2 onderzoeksbevindingen; (c) futuriteit en modaliteit; en (d) theorievorming.

TAML2 brengt onderzoekers bij elkaar die verschillende aspecten van verwerven, leren, en doceren van TAM (tempus, aspect en modaliteit) in tweede talen onderzoeken. Ons doel is om inzicht te krijgen in de verwerving en het leerproces van TAM-representaties in een tweede taal, als één van de moeilijkste te verwerven taalfenomenen voor tweedetaalleerders.

Daarnaast zal dit tweejaarlijkse congres dergelijk onderzoek in Nederland stimuleren alsmede een groot aantal onderzoekers in dit vakgebied wereldwijd bedienen.

De voertaal van deze bijeenkomst is Engels.

Programma en aanmelden

Meer informatie over het programma en aanmelden vindt u op de website van de Universiteit Leiden.

Congressubsidiefonds

Deze bijeenkomst wordt onder meer gefinancierd door het Congressubsidiefonds van de KNAW.