Debatreeks Vertrouwen in de wetenschap

Toekomstbestendige wetenschap

Datum:
14 april 2014 van 20:00 tot 22:00 uur
Locatie:
Nemo, Oosterdok 2, 1011 VX Amsterdam
Contact:
Telefoon:
070 342 1542
Voeg toe:

Wat verwacht het publiek eigenlijk van de wetenschap? Luisteren wetenschappers en burgers voldoende naar elkaar wanneer het gaat om maatschappelijke vraagstukken? Worden de vragen die in de samenleving leven afdoende door de wetenschap beantwoord? En hoe kan de wetenschap aan de verwachtingen blijven beantwoorden?

In Nederland hebben de meeste mensen veel vertrouwen in de wetenschap, en zijn overtuigd van het belang van wetenschappelijk onderzoek. Maar er is ook ophef over zaken als klimaatverandering en vaccinatiecampagnes, hoge publicatiedruk en door spraakmakende fraudegevallen. Dit roept de vraag op hoe we het vertrouwen in de wetenschap ook in de toekomst hoog kunnen houden.

Op verzoek van het ministerie van OCW organiseren het Rathenau Instituut en de WRR, met medewerking van AWT en KNAW een debatreeks over het thema ’Vertrouwen in de wetenschap’.

Met minister Jet Bussemaker en/of staatssecretaris Sander Dekker van OCW en onder leiding van Anouschka Laheij (dagvoorzitter) en Jan Staman (directeur Rathenau Instituut), discussiëren wetenschappers, maatschappelijke organisaties, belanghebbenden, beleidsmakers en bedrijven tijdens drie debatten over dit thema.

Op zoek naar dilemma’s en gevoeligheden, op zoek naar debat op het scherp van de snede. Met als inzet constructieve samenwerking tussen de partijen en een goed functionerende wetenschap waar iedereen wat aan heeft.

Debat 3: Toekomstbestendige wetenschap

Het slotdebat borduurt voort op de uitkomsten van de eerdere debatten. Wat verwachten we dan van de toekomstige wetenschapspraktijk? Wat hoort daarin thuis en wat niet? Is het huidige wetenschapssysteem in staat de verwachtingen waar te maken? Hoe blijft kennisontwikkeling maatschappelijk relevant? Hoe organiseren we een betere match tussen vraag en aanbod van wetenschappelijke kennis? Deze avond debatteren we over de vragen of de bestaande spelregels en incentives (publicatiedruk, ‘peer review’, citatie-indexen, verdeling van geld) nog wel stand houden, en of er meer aandacht nodig is voor probleemgestuurd onderzoek.