Violence in the Hebrew Bible: Between Text and Reception

Datum:
22 augustus 2018  -  24 augustus 2018
Locatie:
Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap, Rijksuniversiteit Groningen, Oude Boteringestraat 38, 9712 GK Groningen
Telefoon:
06 5363 8111
Voeg toe:

Deze conferentie rond het thema 'geweld en receptiegeschiedenis' concentreert zich op geweldsteksten in de Hebreeuwse Bijbel en hun veelal problematische receptiegeschiedenis. De studie van hun productie en/of receptie in uiteenlopende sociaalhistorische contexten onthult een reeks theologische en ideologische perspectieven.

De centrale vraag is hoe we het grote aantal mogelijke en gerealiseerde betekenissen van een gegeven tekst interpreteren en deze ook kritisch kunnen beoordelen in het licht van de Bijbelse exegese.

De bijeenkomst is een joint meeting van het Oudtestamentisch Werkgezelschap, de Society for Old Testament Study (Verenigd Koninkrijk) en de Old Testament Society South Africa (Zuid-Afrika).

De voertaal van deze bijeenkomst is Engels.

Programma en aanmelden

Meer informatie over het programma en aanmelden vindt u op de website van de conferentie.

Congressubsidiefonds

Deze bijeenkomst wordt onder meer gefinancierd door het Congressubsidiefonds van de KNAW.