Viscous space, the offshore physicality of the North Sea between solid and liquid

Datum:
20 juni 2018  -  22 juni 2018
Locatie:
Technische Universiteit Delft
Telefoon:
015 278 4192
Voeg toe:

Deze interdisciplinaire conferentie nodigt onderzoekers uit om een nieuw perspectief op de Noordzee te ontwikkelen als een integraal onderdeel van ons historisch stedelijk gebied en de locatie van zich ontvouwende verstedelijkingsprocessen.

De Noordzee is bestemd als groeiruimte (Blue Growth) voor herbruikbare energieproductie, die onderhevig is aan EU-brede Maritieme planningsrichtlijnen. Een niet duurzame industriële logica en sectorale / nationalistische verdeling heeft deze processen de laatste 50 jaar gedomineerd waardoor de ecologische systemen onder toenemende druk kwamen te staan. De conferentie heeft tot doel deze historische evolutie te verkennen vanuit het perspectief van de zee naar het land en nieuwe methoden te ontwikkelen voor het aanpakken van verstedelijkte maritieme gebieden.

Hoe veranderen processen van urbanisatie van de oceaan onze regionale economische, sociale, culturele en menselijke omgevingen zowel op zee als aan land? Welke hulpmiddelen, methoden en kaders kunnen helpen om de zeespiegel opnieuw te conceptualiseren en de culturele relevantie te herstellen?

In het bijzonder met betrekking tot:

  • fysieke omstandigheden; ecologie, infrastructuur en artefacten
  • juridische en theoretische constructies
  • verhalen, voorstellingen en projecties
  • erfgoeddebatten

Internationaal erkende experts op het gebied van de Noordzee zullen aan het woord komen. Zij zullen een bijdrage leveren om de casestudy over de Noordzee binnen een bredere historische, geografische en socioculturele context te positioneren. 

De voertaal van deze bijeenkomst is Engels.

Congressubsidiefonds

Deze bijeenkomst wordt onder meer gefinancierd door het Congressubsidiefonds van de KNAW.