Wanneer weten we genoeg? Omgaan met onzekerheid in zeespiegelstijging

Datum:
12 mei 2022 van 10:00 tot 17:30 uur
Locatie:
KNAW Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, Amsterdam
Contact:
Voeg toe:

Wat weten we over zeespiegelstijging, wat is er nog onzeker en hoe nemen we ondanks die onzekerheid beslissingen? Op dit symposium zal het gaan over de stand van de wetenschap, en zoomen we in op de bijdrage van smeltende ijskappen en op de rol van verschillende methodes, modellen en scenario’s.

Hoe gaan we in eigen land om met die kennis bij strategieën voor waterbeheer en voor een veilige kust? Welke nieuwe verhalen vertellen we over het stijgende water, en hoe maken we beslissingen in het licht van die grote onzekerheden?

Programma

9.30 uur: Inloop

10.00 uur: Inleiding door Michiel van den Broeke, hoogleraar polaire meteorologie bij het Instituut voor Marien en Atmosferisch onderzoek Utrecht (IMAU), Universiteit Utrecht. 

Bart van den Hurk, hoogleraar klimaatwetenschap bij de Vrije Universiteit Amsterdam en wetenschappelijk directeur bij Deltares, treedt op als dagvoorzitter.

Blok 1: Fysische processen

10.10 uur: Aimée Slangen, senior onderzoeker bij het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ)  Waar komt het water vandaan? Zeespiegelstijging wereldwijd en langs de Nederlandse kust

10.50 uur: Koffie en thee

11.20 uur: Tijn Berends, postdoc onderzoeker bij het IMAU, Universiteit Utrecht – Smeltend ijs: de grote onbekende

11.40 uur: Tim Hermans, promovendus bij het NIOZ  De onzekerheid in mondiale en regionale zeespiegelprojecties

12.20 uur: Lunch

Blok 2: Impact en adaptatie 

13.20 uur: Jaap Kwadijk, senior specialist bij Deltares en hoogleraar watermanagement en klimaat bij de Universiteit van Twente – Denken in oplossingen  Hoe houden we onze voeten droog?

13.40 uur: Renske de Winter, senior onderzoeker bij Deltares – Grenzen en kansen voor de Nederlandse kust om zich aan te passen aan zeespiegelstijging

14.00 uur: Annemiek Roeling, beleidscoördinator bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat – Kennisprogramma Zeespiegelstijging

14.20 uur: Koffie en thee

Blok 3: Communicatie en beleid

15.00 uur: Lotte Jensen, hoogleraar Nederlandse literatuur- en cultuurgeschiedenis aan de Radboud Universiteit – Welke verhalen vertellen we? Narratieve strategieën rondom zeespiegelstijging

15.20 uur: Jan Kwakkel, hoogleraar besluitvorming onder diepe onzekerheid aan de Technische Universiteit Delft – Beslissingen onder diepe onzekerheid: lessen uit andere vakgebieden

15.40 uur: Paneldiscussie over Omgaan met onzekerheid in zeespiegelstijging onder leiding van Peter Kuipers Munneke, onderzoeker IJs en Klimaat bij het IMAU, Universiteit Utrecht en weerman bij de NOS.

16.20 uur: Afsluiting door Bart van den Hurk, hoogleraar klimaatwetenschap bij de Vrije Universiteit Amsterdam en wetenschappelijk directeur bij Deltares.

16.30 uur: Borrel 

Organisatie

Dit symposium wordt gezamenlijk georganiseerd door de volgende organisaties: