Wat is de kans dat je oud wordt?

Datum:
25 mei 2016 van 12:00 tot 13:00 uur
Locatie:
NIDI - Lange Houtstraat 19, 2511 CV Den Haag
Voeg toe:

NIDI-lunchlezing over over Wat is de kans dat je oud wordt? door Joop de Beer (NIDI) in het kader van de tentoonstelling 100 worden ... en ervan genieten.

Joop de Beer (1955) houdt zich als demograaf al sinds de jaren tachtig bezig met prognoses, tot 2004 bij het Centraal Bureau voor de Statistiek, sindsdien bij het NIDI. Bij het NIDI is hij onderzoeksleider van de themagroep Vergrijzing & Levensduur. Hij houdt zich bezig met de vraag hoe sterk de levensduur verder zal toenemen en of de extra levensjaren in goede gezondheid worden doorgebracht.

NIDI-lunchlezingen zijn bedoeld voor een breed publiek van beleidsmakers, politici, journalisten en iedereen die belangstelling heeft voor vraagstukken zoals een langere levensduur, gezondheid, vergrijzing, familie, werk, pensioen en migratie.

Meer informatie en aanmelding

Website NIDI

Het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI)

Het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) is een onderzoeksinstituut van de KNAW en gevestigd in het centrum van Den Haag. Het instituut heeft circa 50 medewerkers van wie het merendeel werkzaam is als wetenschappelijk onderzoeker op het gebied van bevolkingsvraagstukken.

Logo NIDI