Reeks van de Akademie van Kunsten

Webinar basisinkomen 2: Tijd, werk, verbeelding

Datum:
4 juni 2020 van 16:30 tot 17:45 uur
Locatie:
Via Zoom
Contact:
Voeg toe:

De Akademie van Kunsten organiseert op 2, 4, 8 en 11 juni 2020 een serie van vier webinars over het basisinkomen. Hierin bundelen kunstenaars, experts en wetenschappers hun krachten en belichten de verschillende facetten van het basisinkomen.

Het basisinkomen voor iedereen zal leiden naar een fundamenteel nieuwe verhouding tussen werk en leven. Mogelijk brengt het rust bij mensen die constant in een onstabiele en onrustige werk- en levenssfeer zitten. Daar staat de angst tegenover dat mensen de motivatie om te werken zouden verliezen. Dit roept de vraag op: wat is de invloed van het basisinkomen op de definitie, perceptie, ervaring, en waardering van werk? En als het basisinkomen inderdaad een fundamentele verandering in onze tijdsindeling teweegbrengt, wat zijn dan de effecten op onderwijs, consumentisme, winstoogmerk, gemeenschapszin, emancipatie, de ervaring van tijd, onze creativiteit en verbeelding? Onder welke voorwaarden kan het bijdragen aan een betere inkomenspositie van alle werkenden?

Terugkijken

Bekijk deze bijeenkomst.

Meer informatie over deze reeks

Website Akademie van Kunsten